Ontslag bestuurslid Peter van Ende

Beste owners, steunende leden en sympathisanten

Op 6 juni 2017 bood Peter van Ende zijn ontslag aan als bestuurder van ACT as ONE. Tijdens de bestuursvergadering van ACT as ONE gisteren, 28 augustus 2017, werd dat ontslag aanvaard.

Wij danken Peter voor zijn grote inzet voor ACT as ONE en we zullen hem missen, onder meer voor zijn organisatietalent en oog voor detail. Tot aan de bestuursverkiezing in het voorjaar van 2018 zullen de andere bestuurders Peters taken overnemen. 

Met rood-witte groet
Het bestuur van ACT as ONE