Op deze pagina trachten wij een antwoord te formuleren op al uw vragen. Mocht u toch nog met een vraag blijven zitten, stuur ons gerust een mailtje: info@actasone.be

 We willen dat alles democratisch verloopt en voorkomen dat wie geld op tafel legt alles in zijn handen krijgt. Onze club moet lokaal verankerd zijn, moet een brede basis hebben waarop we kunnen bouwen.                                

We willen dat alles democratisch verloopt en voorkomen dat wie geld op tafel legt alles in zijn handen krijgt. Onze club moet lokaal verankerd zijn, moet een brede basis hebben waarop we kunnen bouwen.                               

 De Raad van Bestuur bestaat momenteel uit de stichtende leden. Deze initiatiefnemers zijn terug verkiesbaar na 2 jaar, of wanneer 75% van de leden een Algemene Vergadering bijeen roept. Bij zulke verkiezingen kan elke owner zich kandidaat stellen om toe te treden tot de Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur bestaat momenteel uit de stichtende leden. Deze initiatiefnemers zijn terug verkiesbaar na 2 jaar, of wanneer 75% van de leden een Algemene Vergadering bijeen roept. Bij zulke verkiezingen kan elke owner zich kandidaat stellen om toe te treden tot de Raad van Bestuur.

 De leden van een vereniging zonder winstoogmerk zijn in hun hoedanigheid van lid niet aansprakelijk. Dit onderstelt dat hun persoonlijke aansprakelijkheid, en dus hun eigen vermogen, niet in het gedrang kan komen door handelingen van de VZW. De bestuurders (leden van de raad van bestuur) zijn beperkt aansprakelijk.

De leden van een vereniging zonder winstoogmerk zijn in hun hoedanigheid van lid niet aansprakelijk. Dit onderstelt dat hun persoonlijke aansprakelijkheid, en dus hun eigen vermogen, niet in het gedrang kan komen door handelingen van de VZW.

De bestuurders (leden van de raad van bestuur) zijn beperkt aansprakelijk.

 Nee, dat is net het mooie van de zaak. Wij vragen aan iedereen om deze actie te steunen en owner te worden voor 135€. Als het lukt en we kunnen participeren of de club overnemen, PERFECT! Je bijdrage heeft er mee voor gezorgd dat de Antwerpsupporters reële inspraak hebben in het beleid van hun club. Lukt het echter niet, om welke reden dan ook? Dan verbinden wij er ons toe om uit het beschikbare actief van de VZW terug te storten.

Nee, dat is net het mooie van de zaak. Wij vragen aan iedereen om deze actie te steunen en owner te worden voor 135€. Als het lukt en we kunnen participeren of de club overnemen, PERFECT! Je bijdrage heeft er mee voor gezorgd dat de Antwerpsupporters reële inspraak hebben in het beleid van hun club. Lukt het echter niet, om welke reden dan ook? Dan verbinden wij er ons toe om uit het beschikbare actief van de VZW terug te storten.

 Uiteraard is dat mogelijk, we zullen echter altijd trouw blijven aan ons basisprincipe van ONE FAN, ONE VOTE. Om aan de wensen van investeerders en sponsors te voldoen, zijn er sponsorpakketten uitgewerkt. Voor elk wat wils.

Uiteraard is dat mogelijk, we zullen echter altijd trouw blijven aan ons basisprincipe van ONE FAN, ONE VOTE. Om aan de wensen van investeerders en sponsors te voldoen, zijn er sponsorpakketten uitgewerkt. Voor elk wat wils.

 Natuurlijk, want ACT as ONE wil iedereen de kans geven om owner te worden en daarom is er een afbetalingsplan voozien. Betaal elke maand een stukje en wanneer het bedrag voldaan is, ben jij ook volwaardig owner, met stemrecht in de Algemene Vergadering. Een mooi vooruitzicht, voor jou, voor ACT as ONE en, op een dag, ook voor de club.

Natuurlijk, want ACT as ONE wil iedereen de kans geven om owner te worden en daarom is er een afbetalingsplan voozien. Betaal elke maand een stukje en wanneer het bedrag voldaan is, ben jij ook volwaardig owner, met stemrecht in de Algemene Vergadering. Een mooi vooruitzicht, voor jou, voor ACT as ONE en, op een dag, ook voor de club.

 ACT as ONE heeft gezocht naar een bedrag dat voor iedereen bereikbaar is. Dat we met velen zijn is belangrijker. Sponsors, Investeerders en Overheid zullen volgen als ze zien dat de fan community zich verenigt achter het project.       

ACT as ONE heeft gezocht naar een bedrag dat voor iedereen bereikbaar is. Dat we met velen zijn is belangrijker. Sponsors, Investeerders en Overheid zullen volgen als ze zien dat de fan community zich verenigt achter het project.    

  

 • Zijn er statuten neergelegd bij de rechtbank? 

ACT as 1  heeft, zoals elke VZW, haar statuten neergelegd. Deze zijn ook verschenen in het staatsblad. Ze bevatten geen geheimen en zijn dus vrij te raadplegen. Je kan ze hier downloaden of nalezen.

alt : statuten.pdf
 • Waarom is ACT as 1  opgericht?

ACT as 1  is opgericht als middel voor de Antwerp Community om zich te verenigen. ACT as 1  wil niet alleen de supporters verenigen, maar ook de bredere gemeenschap van Antwerpen bij de club betrekken. ACT as 1  moet er naar streven dat de fans van RAFC een steeds grotere invloed op de voetbalclub uitoefenen, met als ultiem doel om de club over te nemen via een transparante en duidelijke structuur. Wij geloven dat de club in de handen van de fans moet komen, en zullen daar alles voor doen.

 • Wat is het verschil met de huidige supportersfederaties?

ACT as 1  brengt de 3 bestaande supportersorganen FAS(C), ASA en ASC 150 samen en wil ook de ‘onafhankelijke’ supporter betrekken. Meer nog, ACT as 1  wil dat de gehele Antwerpse gemeenschap een hart voor Antwerp krijgt.

 • Is ACT! as 1  een onderdeel van Royal Antwerp FC?

Nee, ACT! as 1  is onafhankelijk van Royal Antwerp FC. Wij hopen echter dat de club zich achter ons project zet en inziet dat onze doelstellingen ervoor zorgen dat de betrokkenheid van de supporters zal vergroten, en dit alleen maar voordelen voor Royal Antwerp FC met zich zal meebrengen.

 • Is ACT as 1  tegen het huidige bestuur, tegen de club?

Nee, ACT! as 1  wil as positief verhaal brengen en een einde maken aan de impasse waarin onze club al zo lang vast zit. ACT as 1  is vóór Royal Antwerp FC, ACT as 1  wil ervoor zorgen dat de club terug gezond wordt en klaar is voor de volgende 135 jaar.

 • Hoeveel kost het om lid te worden van ACT as 1  ?

Het lidmaatschap van ACT as 1  is bewust laag gehouden om de basis zo breed mogelijk te maken. Daarom kan je al Member worden voor een jaarlijkse bijdrage van 10€. We bieden ook de mogelijkheid om Owner te worden. Hiervoor betaal je éénmalig 125€ bovenop het jaarlijks lidgeld van 10€. Als Owner heb je een stem in de Algemene Vergadering van ACT a 1  en bepaal je dus mee de toekomst van onze club! Zowel Members als Owners zullen van voordelen genieten als deze zich voordoen.

 • Koop ik een aandeel en kan ik dat aandeel verkopen?

Nee, je koopt een lidmaatschap. Het lidmaatschap is niet overdraagbaar en vervalt wanneer je de jaarlijkse bijdrage niet voldaan hebt. Elk lid moet akkoord gaan met een bepaalde gedragscode. Overtreders van deze gedragscode kunnen ten allen tijde van hun lidmaatschap ontdaan worden.  

 • Wat kan ik beslissen als Owner?

Wanneer er zich een mogelijkheid voordoet om ons met ACT as 1  in de club in te kopen, of wanneer er een voorstel is om de club over te nemen zullen wij een beroep doen op de stemgerechtigde leden om een beslissing te nemen. De Raad van Bestuur zal deze beslissing nooit zelf nemen. Waar het kapitaal van de VZW naartoe gaat is een democratische beslissing die door de Algemene Vergadering zal genomen worden.

 • 135€ is voor mij toch veel geld, kan ik dat bedrag afbetalen?

Natuurlijk, want ACT as 1 wil iedereen de kans geven om owner te worden en daarom is er een afbetalingsplan voorzien. Betaal elke maand een stukje en wanneer het bedrag voldaan is, ben ook jij volwaardig owner, met stemrecht in de Algemene Vergadering van ACT as 1! Een mooi vooruitzicht, voor jou, voor ACT as 1 en, op een dag, ook voor de club.

Let wel op dat je bij elke overschrijving een correcte mededeling zet: NAAM + .../135.
Stel dat je in de eerste maand 10€ kan missen, dan stort je de eerste keer met deze mededeling: NAAM + 10/135. De maand nadien kan je 25€ missen, dan geef je deze mededeling mee: 35/135, dus het totaalbedrag dat je met deze betaling inbegrepen al gestort hebt.

De overige formaliteiten en het rekeningnummer vind je hier.

 • Wat voor soort vertegenwoordiging kunnen we verwachten als de aankoop van aandelen doorgaat?

Voor we geld gaan uitgeven zullen er verschillende stappen worden ondernomen. Er zal een due diligence (onderzoek) door onze advocaten uitgevoerd worden,  om ervoor te zorgen dat we duidelijk weten hoe de club er voor staat en wie de schuldeisers zijn.  Dan kunnen we een aanbod doen. Dit zal afhangen van de opbrengst en de lopende onderhandelingen met de club.

 • Waarom 50+1 % van de aandelen? Wat met de overige 49%?

Dit model heeft zijn waarde bewezen en is verplichte kost in Duitsland en Zweden. De Bundesliga is de gezondste competitie ter wereld, de stadions zijn in orde en zitten vol. Tickets zijn betaalbaar en de tribunes zijn gevuld met families. De reden? De clubs zijn in handen van hun fans. 50+1 van de aandelen van de club zijn in handen van de supporters.De overige 49% zijn vrij verhandelbaar en open voor investeerders.

 • Wat is Supporters Direct? 

Supporters Direct is een coöperatieve beweging – met zeer sterke structuren – in Groot-Brittannië die via het systeem van de Supporters Trust meer dan 300.000 fans groepeert. Supporters Direct heeft zich, met ondersteuning van zowel de UEFA als de Europese Unie, intussen ook op Europa geörienteerd. Met als slagzin: 'The heart of the game, why supporters are vital to improving governance in football.'

Supporters Direct ijvert voor 'communityclubs' volgens het 'one (wo)man, one vote'-systeem, met veel aandacht voor het maatschappelijke en culturele leven rondom het stadion. In Groot-Brittannië bestaan er intussen talrijke zogenaamde 'good practices' – vaak opgericht als gevolg van het falende en megalomane 'football-is-only-business-model' dat ook bij ons door een aantal journalisten nog steeds wordt verdedigd.

 • Waarom helpt Supporters Direct ACT as 1 ?

 FAS(C) werkt al jaren samen met Supporters Direct en beschikt daardoor over een schat van informatie. Het is dus niet de bedoeling dat wij het “warme water” opnieuw uitvinden, maar gewoon de beste modellen eruit pikken. Een aantal van deze modellen kan je terug vinden op de "Case Studys" pagina van deze website. Supporters Direct geeft ons advies op gebied van marketing, strategie, communicatie en ondersteunt ons met hun vakkennis en uitgebreide netwerk.

 • Zijn er bekende Antwerpenaren of oud-spelers betrokken?

Ja! Tom Waes heeft zich al volop geëngageerd voor dit project, maar ook oud-spelers en trainers engageren zich!

 

De nummer, de naam en de kleuren... da’s belangrijk, en vor de rest doede wa ge wilt
— Tom Waes

Heb je nog vragen? Commentaar? Stel ze gerust per mail of stel je vraag gewoon hieronder, wie weet kunnen onze owners je wel helpen!