Back to All Events

Algemene Vergadering ACT as ONE

Hi Owner!

Je bent welkom op onze Algemene Vergadering, morgen 27 oktober om 20u in het Kwadro gebouw, Bosuil. In deze mail kan je de agenda terugvinden, alsook een formulier tot volmacht. Als je zelf niet naar de algemene vergadering kan gaan, kan je een volmacht aan iemand anders geven. Elke owner mag maar één volmacht op de vergadering meebrengen (deze beperking geldt niet voor ouders van minderjarige owners). Het verhogen van dit aantal van 1 naar 3 is één van de agendapunten die gestemd gaan worden.

Op de vergadering stemmen we voor 3 punten: 

1) Akkoord over de jaarrekening en verlening décharge aan de bestuurders voor de gepresenteerde jaarrekening

2) Uitbreiding van het aantal volmachten per persoon van 1 naar 3 bij toekomstige stemmingen

3) Kandidatuur van Jorgen van Laer als lid voor het directiecomité van de RAFC Management NV

Je kan morgen ook meteen de verlenging van je lidmaatschap (de jaarlijkse 10 euro) regelen. Het administratief team brengt dat met plezier in orde.


Agenda Algemene Vergadering ACT as ONE – dinsdag 27 oktober 2015


1) Welkomstwoord

2) Toelichting jaarrekening/financiën + stemming goedkeuring met décharge

3) Statutenwijzigingen:

a) Uitbreiding aantal toegestane volmachten
b) Toelichting bij termijn doelstelling
c) Toelichting op de modaliteiten en voorwaarden van de bestuursverkiezingen van maart 2016
d) Procedure stemmingen in de toekomst en voorwaarden om stemgerechtigd te blijven.

4) Oproep kandidaten ombudsdienst (voorloper van Supporters Liaison Officer (SLO))

5) Voorstelling Jorgen van Laer als kandidaat voor Directiecomité RAFC Management NV

6) Tijdslijn + verwezenlijkingen ACT voorbije maanden

7) Toelichting bij de Letter Of Intent (LOI) aangaande de Golden Share

8) Vragen vanuit het publiek

Download hier je VOLMACHT formulier

Uiteraard krijg je een volledig verslag van de vergadering mocht je niet aanwezig kunnen zijn.

Met rood-witte groeten, 

ACT as ONE

Earlier Event: August 14
DODENTOCHT as ONE