Bedankt voor uw steun.

We geven nogmaals de juiste gegevens op een rijtje: 135€ op ons rekeningnummer: 

IBAN : BE92 953 126 900 823 BIC : CTBKBEBX

Rekening op naam van VZW ACT met zetel te Broederminstraat 9, 2018 Antwerpen.

U kan ook Cash storten bij BEO BANK, Turnhoutsebaan 106 te 2100 Deurne.

In uw betalingsmededeling naam, voornaam en rijksregisternummer vermelden.

Hierna wordt u volwaardig lid van de VZW ACT as 1 en zal u stemrecht hebben in de Algemene Vergadering van de VZW.


Zo, nu ben je owner en begint het nog maar pas. 

Overtuig je familie, vrienden en mede-supporters en maak ze owner!

Delen maar dat je owner geworden bent, maak misschien van onderstaande foto je profielfoto op Facebook?