Uitverkoop van onze club aan een buitenlandse investeringsgroep : En waarom niet liever de voorkeur geven aan een lokale oplossing !

Ook over de taalgrens weerklinkt de roep naar supportersparticipatie in en lokale verankering van voetbalclubs steeds luider. De SOCIOS-STANDARD stuurden vandaag een persbericht uit. Erg herkenbaar allemaal, maar lees het vooral zelf ...

Persbericht Socios Standard (04/12/2014)

Het nieuws dat Standard mogelijk wordt verkocht aan een financiële groep uit Abu Dhabi heeft ons diep geschokt. Het doet ons denken aan drie jaar geleden, toen onze club dreigde te worden verkocht aan de Nederlandse investeringsgroep Value 8. Staan wij opnieuw voor een dergelijke dreiging? In reactie werd toen het project « SOCIOS-STANDARD » in het leven geroepen. Wij willen hiermee van ons laten horen.

Want Standard Luik is niet zomaar een commercieel bedrijf! Het is voor onze regio en ver daarbuiten een instituut, een publiek goed, waaraan wij, supporters, sterk gehecht aan zijn. Het zou niet mogen dat financiers er een simpele bron van persoonlijk gewin van zouden maken. Wij willen geen Paris SG bis of een Manchester City bis worden. Onze naam en faam ligt niet te grabbel voor geld. Wij willen een duurzame toekomst voor onze club, met behoud van identiteit, gedeeld aandeelhouderschap en lokale verankering,
aandacht voor maatschappelijke verantwoordelijkheid, met een bestuur dat inspraak en transparantie hoog acht.

Indien hij de club effectief wil verkopen, dan hebben wij een verzoek voor de Heer Duchâtelet. Roep de lokale actoren, die willen investeren in Standard, bij elkaar! Daartoe behoort ook de coöperatieve vennootschap « SOCIOS-STANDARD », die de eigen supporters groepeert. Indien u onze club een warm hart toedraagt, maak dan een lokale verankering mogelijk.

Aan de lokale investeerders willen wij zeggen dat nu het moment is aangebroken om te handelen. Laten we coalities vormen, laat ons samenwerken. Niemand van ons kan alleen op eigen kracht de nodige sommen op tafel leggen. Maar samen gaan we daar wel in slagen.

Aan de supportersclubs, verenigd in “Famille des Rouches” zeggen wij dat nu het moment gekomen is om over te gaan van contesteren naar participeren. Met haar brede structuur, haar duizend leden, haar verantwoordelijken afkomstig uit alle hoeken en stromingen, is het project van de « SOCIOS-STANDARD » er voor allen en iedereen. Ons project staat ten dienste van de club en haar toekomst.

Aan de lokale overheden zeggen wij blijf niet langer toekijken vanop de balkons hoe morgen een instituut zoals Standard in de handen zou kunnen vallen van “off shore” eigenaars. Ook lokale en regionale overheden kunnen de actoren samen brengen om de lokale verankering te verzekeren.