De piste van de laatste kans

Voetbalclub Antwerp bevestigt dat het verregaande gesprekken over een overname voert met zakenman Patrick Decuyper, die eerder baas was bij Zulte Waregem. Het is ook de enige serieuze overgebleven piste voor het voortbestaan van de club, zo klinkt het. En er is ook een goede kans op slagen. Want met de meeste aandeelhouders is er een deal, zoals met oud-voorzitter Eddy Wauters. Toch er moeten wel nog een aantal klippen worden genomen eer alles in orde is. Karl Apers geeft meer uitleg.

Supportersvereniging Act As One ziet in de nakende veranderingen bij The Great Old de kans om mee zeggenschap te krijgen binnen het Antwerp-bestuur. De groep supporters, die staan voor fanparticipatie, voeren momenteel zelf gesprekken met de mogelijke overnemers.

Bart Van de Venster - "ACT as ONE is een modern voetbalverhaal”

Antwerp Clubblad 31/01/2015

ACT as ONE is de laatste maanden steeds meer in het nieuws gekomen als één van de actoren die proberen om RAFC nieuwe wegen te laten inslaan. In minder dan een jaar tijd heeft de vereniging zowat twaalfhonderd  Antwerpsupporters kunnen warm maken om te investeren in een “ownership” van 125 euro, en een jaarlijkse bijdrage van 10 euro. Waar ACT as ONE vandaan komt en waar ze naartoe wil, vroeg uw Clubblad aan voorzitter Bart Van de Venster.

“In maart vorig jaar werd ik opgebeld door Jorgen Van Laer. Hij zij me: “Bart, we moeten eens praten. Ik heb een idee dat me niet meer loslaat, zodanig dat ik er niet meer van kan slapen.” Het uitgangspunt van Jorgen was simpel. Net als vele anderen vond hij dat er met deze club iets moet gebeuren. Als de dingen niet gaan zoals je wil, zijn er twee mogelijkheden. Ofwel doe je niets en beweegt er niets. Ofwel steek je de handen uit de mouwen om iets aan de situatie te veranderen. We besloten dus om iets te gaan doen vanuit onze professionele ervaring en vanuit onze achtergrond als Antwerspupporters”.

“Ik realiseerde me op dat moment ook dat ik enkele jaren geleden heb meegeschreven aan de statuten van FASC en dat daar een luik over supportersparticipatie in was opgenomen. Dus nam ik contact op met Bram Broeckx van de Antwerp supportersclubs en stelde we ons idee voor. Dat idee is redelijk simpel: “We nemen de club over met een participatie van vijftig plus één aandelen.” Toevallig was op dat moment Saif Rubie in Antwerpen en hebben we van de gelegenheid gebruikt gemaakt om naar zijn uitleg te gaan luisteren, maar eerlijk gezegd, die zegde ons niet bijzonder veel. Na die voordracht zijn Julien De Ridder, Bram, Jorgen en ik wel voor een eerste brainstorm gaan samenzitten. Daar vloeide uit voort dat we een VZW oprichtten. We betrokken daar ook andere mensen om een zo breed mogelijke basis te hebben want we wilden ons in eerste instantie immers richten tot de supportersverenigingen die er al waren, met name FASC, ASA en supportersclub 150. Zo werd onze nieuwe VZW een afspiegeling van de al bestaande organen.”

“We zaten bijeen voor de match tegen Sint-Truiden en wilden na die match voor het eerst naar de pers stappen om onze plannen toe te lichten. We moeten de gebeurtenissen van die avond niet meer oprakelen maar ik zag onze plannen eigenlijk al in ‘gruzelementen’ uiteenvallen en zei tegen de anderen: “Mannen, dit wordt niets, weg ermee.” Maar de dag daarop belde Ludo Van Campenhout me om ons ervan te overtuigen om door te gaan. Dus besloten we toch door te gaan met de VZW en vrij snel kregen we enkele honderden leden, jammer stagneerde daarna de groei wat. Maar toen duidelijk werd dat het in het nieuwe seizoen sportief absoluut niet liep, kenden we rond de geschenkenperiode plots een enorme revival. Administratief zijn wij dan even door een lastige periode gegaan maar inmiddels hebben we toch onze volledige structuur uitgebouwd. Een financiële cel, marketing, communicatie… Dat staat allemaal op poten, aan een sportieve cel wordt volop gewerkt, en wekelijks houden we een vergadering met al die cellen. Tweewekelijks met gans de groep. Onze financiële cel waarin een paar heel capabele jonge Bosuilen zitten, is nu bezig met een geconsolideerde balans op te maken van wat we de ganse  ‘Antwerp Community’ kunnen noemen. Op basis daarvan wordt er een financieel strategisch plan uitgewerkt.”

“We hebben inmiddels ook een architect in onze rangen die meewerkt. Onze bedoeling is nu om een globale prospectus samen te stellen, waarin we “Antwerp 2.0” willen voorstellen. Dat is dus gans die ‘Antwerp community’, met als doelstelling een meerderheid in de club van vijftig procent plus één te verwerven. Dat willen we koppelen aan een stadionproject. Voor alle duidelijkheid: we hebben geen financiële investeerders en ik heb ook geen schop in mijn handen om de eerste steen al te leggen. Maar we gaan dit wel realiseren”, stelt Bart overtuigd.

“Als anderen “fantoomplannen” kunnen lanceren om hier of daar een stadion neer te poten, dan denk ik dat wij een veel realistischer plan kunnen voorleggen en dat we er ook moeten kunnen in slagen om de stad te overtuigen van de haalbaarheid. Want uiteraard moet de stad als eigenaar van alle gronden rondom de Bosuil een partner in het verhaal worden. We willen een intelligent project voor een ‘community-stadion’.

“Onze club, en haar stadion, moeten verankerd worden in onze community,” stelt ACT as ONE. “Dat betekent dat je sociale projecten gaat opstarten. Voor senioren, voor gehandicapten en bijvoorbeeld ook voor jongeren die het wat moeilijk hebben. Maar ook voor bedrijven die je financieel ondersteunen kan je zaken terug doen. Waarom zou je de senioren van de verschillende dienstencentra geen ontspanning kunnen aanbieden tijdens de week. Je kan hen gewoon ook al helpen om een wedstrijd bij te wonen. Mensen die minder mobiel zijn ophalen en terugbrengen, dat is een klein iets als je goed georganiseerd bent. Hetzelfde geldt voor mensen met een handicap. Taallessen, sportinitiaties, zelfs een jobbeurs om mensen aan werk te helpen, dat zit allemaal in onze ideeënkoker. Een club kan niet langer enkel voetbal leveren één keer per week. In een hedendaags concept moet de club zeven dagen op de zeven in het teken staan van haar community, er deel van uitmaken en mee werken aan het oplossen van maatschappelijke problemen.”

Inmiddels leven er binnen de club wel meer plannen in die richting. “Je mag gerust noteren dat wij geloven in Gunter Hofmans, Luc Van Thillo en hun VZW AVA als zij het plan opvatten om een mooi community-stadion te realiseren,” zegt Bart Van de Venster. “Wij geloven ook mevrouw Mintjens als ze zegt dat zij met KTM achter zo’n stadion staat. En dat willen wij uitwerken. We hebben contact met een promotor die gespecialiseerd is in het realiseren van grote werken, alsook contact met een architect die de eerste tekeningen op papier zal zetten.”

“We zijn absoluut bereid om samen te werken als Gunter Hofmans en Luc Van Thillo ervan overtuigd zijn dat de schulden te beheersen zijn en als zij verder willen gaan met hun plannen. Als zij het financieel niet aankunnen, zullen we moeten zien welke andere piste we moeten inslaan. Laat me daarbij ook nog stellen dat voor de grote meerderheid van onze leden het stamnummer van cruciaal belang is. Als het nodig is, gaan we met al onze cellen bekijken hoe we de bestaande activa kunnen redden. Dan moet je uiteraard ook met Eddy Wauters en andere schuldeisers gaan praten. En dan moet je ook met nieuwe investeerders gaan praten.”

“Aan de hand van een financieel verslag en een prospectus gaan wij aantonen dat een schuldenvrij Antwerp in een mooi stadion een winstgevende club is”, stelt Bart. “Maar uiteraard moet je dus eerst de bestaande schulden wegwerken. Aan de ene kant heb je daarvoor investeerders nodig. Maar anderzijds willen wij de bestaande schuldeisers er ook van overtuigen dat ze niet het minste belang hebben bij het ontbinden van de club, want dan hebben ze helemaal niets in handen. We gaan voor continuïteit en we willen de bestaande schuldeisers er van overtuigen dat ze op een dag ten minste een deel van hun geld zullen kunnen recupereren. We willen hen er dus van overtuigen dat ze met ons meedenken om een globaal plan op te stellen.”

Bart Van de Venster is er ook van overtuigd dat binnen ACT as ONE de nodige know-how aanwezig is om hun plannen uit te voeren.

“We kennen allemaal het waanidee dat her en der bestaat dat elke Antwerpsupporter een marginaal is. Maar binnen onze community vinden wij onder meer universiteitsprofessoren, top-accountants, managers, marketeers en andere mensen met specifieke kennis in bepaalde branches, die met ons willen meewerken. Dan is dat vooroordeel meteen van de baan. Stel dat je in de toekomst een club hebt waarvan de supporters mee eigenaar zijn, dan weten die meteen ook dat ze mee de verantwoordelijkheid dragen voor het goed functioneren. Om een voorbeeld te geven: Union Berlin heeft met honderdtwintigduizend manuren een stadion gebouwd. Van wie komen die manuren? Dat zijn de supporters die allemaal mee eigenaar zijn van de grond en het stadion zelf. En als je mee eigenaar bent, zal het heus niet in je opkomen om stoelen te gaan afbreken en op het veld te gooien. Als Luc Van Thillo op de website een oproep doet om mee te komen werken aan het stadion, dan is de opkomst minimaal. Maar als dat morgen de club is waar ik mee eigenaar van ben, dan sta ik er direct om mee te werken. Om terug te keren op het voorbeeld van Union Berlin. De supporters hebben daar bijna drie miljoen euro opgehaald en daarnaast twee naamsponsors gevonden en zo hebben zij hun nieuwe stadion gefinancierd. Zo konden zij een aanbod van vijf miljoen van de stad Berlijn, bedoeld voor het stadion, buiten dat project houden en investeren in een jeugdcentrum. Dat is een voorbeeld van intelligente investering, die ook voor de stad zelf een meerwaarde biedt in de vorm van dat jeugdcentrum, dat ook door de sportdienst van Berlijn kan worden gebruikt.”

Natuurlijk draait het er in voetbal om dat je uiteindelijk ook wel sportief succes moet boeken, willen de supporters op een dag niet massaal afhaken. “Daarvoor heb je om te beginnen een degelijke structuur nodig”, zegt Bart. “Aan de ene kant heb je een raad van bestuur die de eigenaars, zijnde de supporters, vertegenwoordigt met een meerderheid van vijftig plus één. Dat laat nog een ruimte over van negenenveertig procent die je kan overlaten aan investeerders. Het is dan aan de raad van bestuur om aan het hoofd van al je verschillende cellen professionele managers te zetten. En die moeten zorgen voor het succes. Dat is een moderne structuur.”

“Op zich is Antwerp historisch gezien wel altijd een ‘fan owned’ club geweest, maar dat heeft zich nooit weerspiegeld in het bestuur van de club”, stelt Bart. “Na het Bosman-arrest heeft de club een historische kans gemist en zijn activa uiteindelijk  verkocht aan externen. Het is belangrijk om te leren uit fouten die in het verleden gemaakt zijn. Ten slotte is de visie op wat een voetbalstadion moet zijn ook volledig veranderd. Dat moet een open concept zijn, een open poort naar de gemeenschap waar de stad als partner ook zeven dagen op zeven van moet kunnen profiteren.”

“Weet je wat het moeilijkste is in het leven?” stelt Bart wat filosofisch. “Dat is geld verdienen. Wat gemakkelijk is, dat is de wereld veranderen. En wij gaan de wereld veranderen door deze stad een mooi, modern voetbalproject aan te bieden. Allemaal samen. En zo gaan we iedereen in de zelfde richting krijgen. Dat gaan we gewoon doen. Want wat is het alternatief? Dat alles om zeep gaat. Wij zijn ervan overtuigd dat we uiteindelijk tot een consensus gaan komen. Wat er morgen of volgende maand ook gebeurt of beslist wordt… Wij staan klaar. We gaan naar de vijftienhonderd leden. We willen uiteindelijk met duizenden Antwerp fans klaar staan om in dit verhaal te stappen. Als we echt de beste supporters zijn van het land, dan is nu het moment aangebroken om dat te laten zien ook. Act now, ACT as ONE!”

Michel Schepers

http://www.sblog.be/ - Football for the peoples: Act As One

Ik typte al verschillende malen volgend bericht: “Against modern – football – for the peoples“. Maar eigenlijk is dat misschien wel fout, is wat wij als Antwerp supporters gaan proberen het echte modern football. Ver weg van al datgene dat voetbal eigenlijk niet hoort te zijn. Weg van sjoemelende figuren, geldwolven en aasgieren en het voetbal terug brengen daar waar het thuis hoort, bij de fans én in de gemeenschap die er mee verweven is.

En we hoeven het warm water niet uit te vinden, er zijn al genoeg clubs die in het bezit zijn van supporters. Er zijn echter weinig clubs die kunnen zeggen dat ze er in geslaagd zijn om 1200 mensen te verenigen zonder dat het voortbestaan van de club werd bedreigd.

In dat laatste lijkt nu een ommekeer te komen, althans wat mijn club betreft.

Sommigen zullen het nu horen donderen in Keulen, dus geef ik graag eerst wat duiding. Reeds 35 jaar ga ik naar de Royal Antwerp FC kijken, thuis en op verplaatsing, ja zelfs tot in de uithoeken van Europese krochten als Glenavon. En jaar na jaar zag ik hoe niet enkel onze club zieker werd, maar ook het spelletje op zich.

En nooit had ik het geloof dat je daar nog iets aan zou kunnen veranderen. En nee, ik kreeg dat geloof ook niet toen het Act As One project werd opgestart. Maar gaandeweg ben ik gaan luisteren, heb ik vragen gesteld en uiteindelijk heb ik de stap gezet. Want nu geloof ik vol in de mogelijkheid om onze club te redden, én via die weg ook baanbrekend te kunnen zijn voor vele andere supporters.

De opzet is heel simpel: “Als supporters willen wij eigenaar worden van onze club door een participatie te verwerven van 50%+1 van de aandelen.”  En om daarin te slagen hebben we niet zoveel meer nodig dan mensen die datzelfde idee willen steunen.

Mensen zijn nu eenmaal het grootste kapitaal binnen een voetbalclub én tevens het grootste potentieel binnen ons project.

Wie meer wil weten kan zich tegoed doen aan de Frequently Asked Questions pagina, maar ik licht alvast een kleine tip van de sluier. Je betaalt eenmalig 125€ en doet een jaarlijkse storting van 10€ om stemrecht te verwerven en te behouden.

Wat doe je met dat stemrecht?

Ook weer simpel, je beslist daarmee over je club. Voorzitters, bestuursleden, technische directeurs, noem maar op, allemaal worden ze verkozen door de supporters, en dit ook elke twee jaar. Op deze manier voorkom je dat mensen enkel voor zichzelf tronen bestijgen en verplicht je hen om te werken voor de club én voor haar supporters.

En hoe belangrijk dat ook is, toch was het nog iets anders dat mij mee over de streep trok. Act As One heeft immers ook een visie over een voetbalclub en haar stadion. Het is geen plaats waar enkel voetbal leeft, neen het is een plaats binnen een gemeenschap en daarom moet een stadion zeven op de zeven geleefd worden. Beleefd worden.

Act As One wil dus community projecten starten, mensen betrekken bij de club en volop inzetten op haar verankering in de maatschappij. Het resultaat is opnieuw even simpel: “Een plaats waar de gemeenschap dagelijks haar weg kan vinden, is een plaats waar supportersaantallen stijgen.”

En het mooiste van dit alles is dus dat wij, gewone mensen, nooit zullen toelaten dat er opnieuw putten worden gegraven waar niemand ooit nog zal uit geraken. Dat wij eindelijk vrij zullen zijn van geldschieters en andere luchtbel blazende mecenassen die ons de hemel beloven maar de hel bezorgen.

Iedereen is welkom, alles is bespreekbaar, maar die 50%+1, die geven wij nooit meer af.

Eigenlijk is dit dus een model dat elke voetbalsupporter wil voor zijn club, is dit hetmodern football waar we naartoe moeten evolueren. En in die context zouden wij met RAFC wel eens het pad kunnen effenen voor vele anderen.

Dus bij deze een oproep, niet enkel voor RAFC-supporters, maar voor elkeen die het idee genegen is: #ActAsOne. For modern – football – for the peoples!

Artikel geschreven door Sven Naessens, via http://www.sblog.be/nadenken/en-gaf-zijn-mening/football-peoples-act-one/

22/01/2015 - mediabelangstelling voor persbericht ACT as ONE

Naar aanleiding van ons persbericht kregen we heel wat persbelangstelling. 

FANS ANTWERP EISEN DUIDELIJKHEID

De clubleiding van Antwerp FC lachtte de speculaties over een fusie en een verkoop van de Bosuilgronden weg. De Great Old zit echter diep in het rood. De schadeclaim van ex-voorzitter Eddy Wauters zou de druppel kunnen zijn die de emmer doet overlopen. Het Antwerp Community Trust eist dat het bestuur duidelijkheid schept.

Antwerp Community Trust gaat met het project ACT as ONE voor een belangrijke participatie van de supporters in het beleid. Naar het voorbeeld van de clubs in de Bundesliga.

"Uit het verslag van de bedrijfsrevisor/expert blijkt nu duidelijk dat het onbetwistbare gedeelte van de vordering van de heer Wauters zeer substantieel is", stelt de woordvoerder.
 
"ACT as ONE heeft zich in deze zaak ook altijd diplomatisch opgesteld, maar wenst nu uitdrukkelijk een antwoord te krijgen op de vraag die op ieders lippen brandt, en die is natuurlijk: "Hoe gaan de nv RAFCM en de vzw RAFC deze schuld aanzuiveren?" 

"Daarnaast hebben de supporters ook recht om eindelijk te weten wat het plan van aanpak is, zonder loze woorden én met keiharde garanties."

"ACT as ONE herhaalt en onderstreept dat het bereid is mee te werken aan een oplossing, maar dan op voorwaarde dat de 50%+1 fanparticipatie daar deel van uitmaakt. Het is immers voor iedereen duidelijk dat dit de enige manier is om de club naar haar veilige haven te loodsen, inclusief alles waar Royal Antwerp FC nu voor staat: naam, nummer, kleuren, stadion en palmares."


Act as 1 roept Antwerpbestuur ter verantwoording

22/01/2015 - De aanhoudende vete tussen voetbalclub Antwerp en zijn oud-voorzitter Eddy Wauters lijkt stilaan in een definitieve plooi te vallen. De bedrijfsrevisor heeft een voorlopig advies in de rechtszaak van Wauters tegen de club gevorderd. Het bedrag dat Wauters eist zou meerdere miljoenen euro bedragen. Supportersvereniging Act As One wil weten hoe het bestuur van The Great Old die schuld zal aanzuiveren. Meer in het atv middag- en avondnieuws.


Fans Antwerp FC willen club helpen in zaak tegen oud-voorzitter Wauters


Rond 20 februari wordt een definitieve uitspraak verwacht in de claim van oud-voorzitter Eddy Wauters tegen Antwerp FC. De bedrijfsrevisor bezorgde beide partijen een voorlopig advies. 

Dat advies zou lager liggen dan de verwachte vijf miljoen euro die de tweedeklasser aan zijn oud-voorzitter zou moeten betalen. De Antwerp Community Trust wil alvast meewerken aan een oplossing. Zij lieten in een persbericht nu al weten financieel te willen bijspringen na de uitspraak.

"ACT as ONE herhaalt en onderstreept dat het bereid is mee te werken aan een oplossing, maar dan op voorwaarde dat de 50%+1 fanparticipatie daar deel van uitmaakt. Het is immers voor iedereen duidelijk dat dit de enige manier is om de club naar haar veilige haven te loodsen, inclusief alles waar Royal Antwerp FC nu voor staat: naam, nummer, kleuren, stadion en palmares", aldus de Antwerp Community Trust.

ATV 21/01/2015 - ROADSHOW

ATV bracht een reportage over onze roadshow.

Vanop hun website: 

"Een massa Antwerpsupporters verzamelde gisteravond in het atrium van het Bosuilstadion voor de eerste roadshow van Act As 1. De organisatie die een meerderheid wil in het bestuur van de Great Old probeerde meer duidelijkheid te scheppen over hoe zij de toekomst ziet van de club, vooral nu er allerlei geruchten de ronde doen."

 Bekijk via de website van ATV: HIER

ATV NIEUWS PEILT NAAR STANDPUNT ACT

Onze woordvoerder Jorgen Van Laer gaf tekst en uitleg over de actuele situatie van onze club en hoe ACT as 1 de dingen ziet.

Vanop www.atv.be: 

"De supportersgroep Act as One van voetbalclub Antwerp is al met een scenario bezig voor wanneer het slecht zou aflopen met de club. Dat de financiële toestand op de Bosuil er op dit moment bijzonder slecht uitziet, dat is voor iedereen duidelijk. En dan is het nu ook nog bang wachten op wat de voetbalbond beslist over het geld dat oud-voorzitter Eddy Wauters nog terugeist."

Bekijk het interview hier

NOS - Tegenlicht - Baas in eigen club

Voetbalsupporters verzetten zich tegen de overnames van hun club. Deze protestbeweging staat voor meer dan volkssport nummer één.

De strijd tegen de ongelijkheid is begonnen. Dit keer niet op een occupy-plein maar op het voetbalveld, waar supporters zich massaal beginnen te verzetten tegen de overnames van hun club. De schatrijke Maleisiërs, Russische oligarchen en hedge funds delven het onderspit.

Voetbal, volkssport nummer één, raakt in een identiteitscrisis. Trouwe supporters moeten aanzien hoe hun voetbalclub wordt gekocht door buitenlandse zakenmannen die geen emotionele band hebben met het voetbalverleden en louter op geld belust zijn. Voor hen is voetbal meer dan alleen schoppen tegen een bal, het is een sociaal bindmiddel. Wat doe je als je als supporter ziet hoe jouw club van naam verandert, of je ineens rood in plaats van blauw als clubkleur hebt?

Juist, je neemt het heft, zo goed en zo kwaad als het gaat, in eigen handen. Je koopt gezamenlijk je club terug of je richt een nieuwe club op met een eigen stadion. Vooral in Engeland slaat deze beweging om zich heen. Een strijd tegen de 1% die zoetjes aan de wereld overneemt. Een protestbeweging die misschien wel voor meer staat dan voetbal alleen.