OVERLEGCOMITÉ - 16 september 2014 - VERSLAG

Hi Antwerp-fan!


ACT as 1 is blij je het verslag van het eerste overlegcomité nieuwe stijl op 16 september te kunnen bezorgen. Het zal je tijdens het lezen van het verslag niet ontgaan dat het overleg meteen effect had op enkele supportersgerelateerde zaken! Zo gaf de club  antwoord op enkele van jullie vragen en geeft of zoekt ze oplossingen voor problemen die jullie aangekaart hebben. We hebben nog een voorraad vragen klaarliggen, maar de jouwe is nog steeds welkom via de homepage van deze website www.actasone.be (scroll daar naar beneden).

Het verslag van het overleg van 30 september mag je verwachten nadat het op het overleg van 14 oktober is goedgekeurd. Zo zal de communicatie ook in de toekomst gebeuren, tenzij er dringende zaken zijn. Die worden dan apart goedgekeurd en met een nieuwsflits uitgestuurd.

Veel leesplezier!

Met rood-witte groet
Het team van ACT as 1 

Overlegcomité 16 september 2014 - VERSLAG

 
Aanwezige bestuursleden RAFC:
Jan Michel, Luc Van Thillo, Robert Restiau en Nico Vertongen
 
Aanwezig supportersvertegenwoordigers:
Julien De Ridder (FASC) en Filip Vangilbergen (ASC Antwerp 150)
 
Verontschuldigd:
Gunther Hofmans en Steven Hubrecht (ASA)1. Werking van het overlegcomité

Het overlegcomité is de eerste stap die gezet wordt door het bestuur van RAFC om een betere samenwerking uit te bouwen met de supporters en hen op termijn inspraak te geven in het beleid. Op het overlegcomité wordt de club vertegenwoordigd door voorzitter Jan Michel, CEO Gunther Hofmans, Algemeen Directeur Luc Van Thillo en bestuursleden Robert Restiau en Nico Vertongen. De supporters worden vertegenwoordigd door de voorzitters van FASC, ASA en ASC Antwerp 150. Er zal tweewekelijks vergaderd worden op dinsdagavond.

De tweede stap wat supportersparticipatie betreft, is de benoeming van twee supportersvertegenwoordigers als geassocieerde leden in de vzw RAFC. Hun benoeming werd met het bestuur besproken: beide supporters moeten hun kandidatuur schriftelijk indienen bij de Raad van Bestuur van vzw RAFC (zoals dat bepaald is in artikel 5 van de gecoördineerde statuten van de vzw RAFC).2. Problemen verbouwing T1

De supportersvertegenwoordigers uitten hun ongenoegen over de evolutie van het dossier van de verbouwing van tribune 1. Er werd de supporters beloofd dat de tribune zou afgewerkt zijn naar aanleiding van de eerste thuismatch (Antwerp – Seraing op 2 augustus). Intussen zijn we anderhalve maand later: vak C is nog niet geopend en de vakken A,B,D en E zijn nog een bouwwerf. Bovendien wordt gezegd dat de club geen bouwvergunning zou hebben om de verbouwingswerken te doen. De abonnementshouders van tribune 1 dienen nog steeds plaats te nemen op tribunes 2 en 3. Zij dienen de matchen dus te volgen vanuit tribunes waar abonnementen goedkoper zijn dan op de tribunes van waaruit ze de matchen nu moeten volgen (ter info: abo-prijzen tribunes 1 / 2 / 3: € 275 / € 250 / € 200). De supporters vragen dat de abonnementshouders van tribune 1 een compensatie krijgen voor het feit dat zij niet de plaats krijgen waarvoor zij betaald hebben.

De supporters informeren ook naar de stand van zaken wat de te ontvangen subsidies van het Vlaams Gewest en Stad Antwerpen betreft. Het bestuur antwoordt als volgt op deze opmerkingen en vragen:

De club krijgt uiteindelijk geen subsidies van het Vlaams Gewest, omdat het project slechts op de 8e plaats gerangschikt werd en er slechts 6 dossiers een subsidie krijgen. Indien er projecten zouden wegvallen die voor Antwerp gerangschikt staan, dan kan er later nog een subsidie ontvangen worden. Men zal alleen een subsidie van Vlaanderen krijgen indien er ook door de stad een subsidie gegeven wordt.
 
Wat de bouwvergunning betreft: het bestuur erkent dat er momenteel inderdaad nog geen bouwvergunning is.
 
Hoewel de oude bouwvergunning nog steeds geldig is, moest deze  aangepast worden. Vermits de structuur van de tribune wat vak C betreft volledig behouden blijft, hoopte de club dat zij tribune C toch al mocht openen zonder nieuwe bouwvergunning. Voorlopig mag dat nog niet. Momenteel zoekt de club naar een oplossing door extra brandwerende compartimenten aan te brengen in de hoop dat vak C toch al zou mogen geopend worden, voordat de hele tribune is afgewerkt.
 
Vermits er in de vakken A/B/D en E wel structurele werken dienen te gebeuren, werd daarvoor een bouwvergunning aangevraagd. De aanvraag voor de bouwvergunning werd afgewezen, omdat men vond dat het dossier niet volledig was: er ontbrak een “visum” van de architect. Daarom werd er in de tweede helft van augustus een nieuwe bouwaanvraag ingediend. De aflevering van de vergunning moet volgen binnen 60 dagen (dus ten laatste de tweede helft van oktober).
 
Wat de subsidie van de stad Antwerpen betreft is de situatie de volgende:
De subsidie van € 1.000.000,00 van de stad bestaat uit twee delen. € 500.000,00 is een herbestemming van een eerdere subsidie voor de aanleg van een kunstgrasveld, het tweede deel is een nieuwe subsidie. Ook hier stelt zich echter een probleem: de subsidie werd naar verluidt goedgekeurd door het schepencollege, maar is nog steeds niet geagendeerd op de gemeenteraad. Voorlopig is ze dus nog niet goedgekeurd door de gemeenteraad en is er ook nog geen budgetwijziging in de begroting van de stad.
 
Het volgende probleem is de keuring i.v.m. de brandveiligheid:
Men heeft aan de brandweer een attest gevraagd i.v.m. de brandveiligheid om vak C te kunnen openen. De club is bereid om, indien nodig, extra tijdelijke maatregelen te nemen i.v.m. brandveiligheid om vak C te kunnen openen (bv.: extra sprinklers). De brandweer heeft echter geen attest gegeven om vak C te openen. Erger nog: de brandweer heeft ook een negatief advies gegeven voor de hele tribune 1. Een gevolg hiervan is dat momenteel het themacafé en de perstribune niet geopend mogen worden.
 
Het bestuur heeft bijgevolg nog veel werk om dit dossier in orde te krijgen.

Op de vraag welke compensaties de abonnementshouders van tribune 1 zullen krijgen, antwoordt de voorzitter dat men aan het bekijken is wat hiervoor kan gedaan worden.


3. Antwerp laat Bostock transfervrij naar concurrent vertrekken

De supportersvertegenwoordigers melden dat ze niet begrijpen dat onze club Bostock transfervrij naar concurrent OHL laat vertrekken. Ze vragen of het klopt dat de club inderdaad geen transfervergoeding heeft gekregen, hoewel de speler nog een lopend contract had.

Jan Michel bevestigt dat zowel Saïf Rubie als de speler verklaarden dat hij naar een Engelse club zou vertrekken (twee clubs hadden interesse). Daarom vroegen ze om het contract te ontbinden. De club is op deze vraag ingegaan, omdat Bostock een hoge wedde had terwijl zijn rendement op het veld beperkt was. Door de speler te laten vertrekken kon dus een grote besparing gerealiseerd worden. Indien men geweten had dat hij naar een concurrent zou vertrekken, had men hem niet transfervrij laten vertrekken.


4. Antwerp – Zulte Waregem – Beker van België – 24 september

I.v.m. de voorbereiding op de match tegen Zulte vragen de supportersvertegenwoordigers:
- of men een vergoeding ontvangt voor de rechtstreekse uitzending op Canvas / Sporza;
- of de ticketcorner extra geopend zou kunnen worden op de volgende uren:
* voor aanvang van Antwerp - Eupen van 16.00 tot 20.00u.;
* op maandag en dinsdag 22 en 23 september van 18.00 tot 20.00u.
 
Het bestuur bevestigt dat men een vergoeding ontvangt voor de tv-uitzending.
Op de vraag naar extra opening van de ticketcorner werd positief geageerd: het bestuur stemde in met de extra openingstijden.


5. Volgend overleg

Dinsdag 14 oktober 2014