OVERLEGCOMITÉ - 30 september: VERSLAG

Hi Antwerp-fan!


ACT as 1 bezorgt je, zoals beloofd, het verslag van het overlegcomité van 30 september. Ook nu weer was het een boeiende vergadering. Heb jij nog een vraag voor het bestuur van RAFC? Stuur ze naar de supportersvertegenwoordigers via www.actasone.be (scroll naar beneden). Houd er wel rekening mee dat we veel vragen ontvangen en de jouwe misschien pas op een van de volgende overlegmomenten aan bod komt.

Het verslag van het overleg van 14 oktober mag je verwachten nadat het op het overleg van 28 oktober is goedgekeurd.

Veel leesplezier!

Met rood-witte groet
Het team van ACT as 1

Overlegcomité 30 september 2014 - VERSLAG

 
Aanwezige bestuursleden RAFC:
Jan Michel, Gunther Hofmans en Nico Vertongen
 
Aanwezige supportersvertegenwoordigers:
Steven Hubrecht (ASA), Wim Geerts (vervangt Bram Broeckx, FASC) en Filip Vangilbergen (ASC Antwerp 150)
 
Verontschuldigd:
Luc Van Thillo1. Werking van het overlegcomité

Als vervangers voor de verschillende vertegenwoordigers van ASA, FASC en ASC Antwerp 150 worden volgende namen naar voor geschoven:
 
ASA – vaste vertegenwoordiger Steven Hubrecht + vervanger Geert Boden
FASC – vaste vertegenwoordiger Bram Broeckx + vervanger Wim Geerts
ASC Antwerp 150 – vaste vertegenwoordiger Filip Vangilbergen + vervanger Wim Geerts
 
Voor de club zal Robert Restiau de vaste vervanger zijn, wanneer een van de andere vertegenwoordigers niet aanwezig kan zijn.


 
2. Agendapunten geagendeerd door het bestuur van RAFC

Een grote kost voor de club het voorbije jaar waren enkele boetes met betrekking tot het stadion, die werden vastgesteld door FOD Binnenlandse Zaken. Het ging om enkele tienduizenden euro’s, wat vanzelfsprekend op het budget weegt.
 
***

Bij de wedstrijd op Sint-Truiden werd door enkele supporters quasi het volledige sanitair vernield, wat de club weer een aardige duit zal kosten. Tegen Zulte Waregem werd Bengaals vuur ontstoken. Er wordt door het bestuur gevraagd om vernielingen en pyrotechnische materialen in de toekomst achterwege te laten. We roepen daarom ook op om zulke zaken uit het stadion te bannen, aangezien dit onze club niet ten goede komt.

Daarnaast gaf het bestuur te kennen dat meningsuiting door het tonen van spandoeken en eventuele protestacties die geen schade aan de club toebrengen, steeds moeten kunnen.

***
 
De voorzitter vond het jammer dat ACT as 1 een lunch organiseerde voor de wedstrijd van 5 oktober in L’épicerie du Cirque. Hij vroeg zich af waarom dit niet in de seats kon. Wij hebben uitgelegd dat dit een initiatief was dat niet rechtstreeks van ACT as 1 uitging, maar waarvan de inkomsten wel ten voordele van deze vereniging waren. In de toekomst zouden we de mogelijkheden moeten bekijken om de activatie van diners/etentjes in de seats verder uit te bouwen.
 
Het idee om voor de match goedkopere maaltijd-alternatieven aan te bieden voor de supporters werd door de supporters nogmaals geopperd. Hierover werd  door de club reeds overlegd met de cateraar, die tot op heden niet voor dit idee gewonnen was.3. Opvolgingspunten van de vorige vergadering

Procedure benoeming van twee supporters als geassocieerde leden in de vzw RAFC.

Het bestuur liet eerder weten dat de nieuwe leden dienen aanvaard te worden door de Algemene Vergadering (AV) van de vzw begin december. Jan Michel zal met de Raad van Bestuur (RVB) van vzw RAFC op 1 oktober de mogelijkheid bespreken om de aanvaarding van de 2 supportersvertegenwoordigers als één van de eerste agendapunten op te nemen op de AV van 6 december. Dit om mogelijk uitstel van hun verkiezing te vermijden.
 
De supporters argumenteren dat volgens de statuten van vzw RAFC  de geassocieerde leden alleen door de RVB aanvaard dienen te worden en een stemming door de leden van de vzw dus niet nodig is.  Het bestuur meldt dat de club momenteel niet van deze procedure wil afwijken, aangezien er bij alle voorgaande toetredingen van geassocieerde leden ook goedkeuring was door de AV.
 
***
 
Tribune 1 – verbouwing - subsidiedossier

Jan Michel of Gunter Hofmans bezorgen de exacte datum van de beslissing van het subsidiedossier, zodat de notulen van deze collegebeslissing kunnen geraadpleegd worden. De subsidie is goedgekeurd in een politiek dubbelakkoord naar aanleiding van de beslissing van de stad Antwerpen om Wilrijk verder te laten spelen op het Kiel. Van zodra de bouwvergunning in orde is, moet de subsidie nog goedgekeurd worden door de Gemeenteraad.

Momenteel werkt de club naarstig aan een oplossing met brandwerende (RF60) Gyproc-platen om een compartimentering te voorzien in de tribune tussen de onderliggende kleedkamers, het themacafé en het vak C. Men hoopt door deze compartimentering (die gebeurde op aanraden van de brandweer) sneller de vergunning te verkrijgen om vak C te openen, zodat de abonnees en logehouders daar alvast plaats kunnen nemen. Daarna zouden de resterende vakken afgewerkt worden.

Voor de bouwvergunning en de bijbehorende subsidies verwacht men meer nieuws in de tweede helft van oktober. Momenteel is de bouwvergunning overal gepasseerd en stelde de brandweer nog enkele bijkomende vragen over het aantal uitgangen. Hiervoor werd door de club via Binnenlandse Zaken een ingenieur gevraagd om een herberekening uit te voeren, welke in de loop van deze week verwacht wordt.
 
***
 
Evaluatie extra voorverkoop bekerwedstrijd tegen Zulte

De extra openingsuren van de clubshop - een vraag van de supporters - werden door de club positief geëvalueerd.
 
Naar aanleiding van de bekerwedstrijd ontstond er een discussie met enkele promotoren, omdat er geen gratis kaarten meer werden toegestaan aan de mensen die geen contract konden voorleggen waarin bekerwedstrijden inbegrepen waren. Er zijn in de loop der jaren al verschillende promotorkaarten weer ingeleverd als geste aan de club. Maar er zijn momenteel ook nog steeds promotorkaarten in omloop voor een bedrag tussen de 200.000 en 250.000 euro.
 
Ter info: Het systeem van de “promotoren” dateert uit het “Eddy Wauters-tijdperk". Supporters konden in de jaren 80 een bedrag tussen BEF 60.000 en BEF 100.000 (€ 1.500,00 en € 2.500,00) aan de club uitlenen. Zolang de lening loopt, krijgt de promotor een gratis abonnement. In de jaren 90 werd dit systeem verdergezet voor grotere bedragen. Sommige promotoren hebben, zoals hierboven vermeld, hun promotorkaart ingeleverd zonder hun geleend geld terug te vragen aan de club. Anderen hebben de voorbije jaren aan het nieuwe bestuur het oorspronkelijk betaalde bedrag wel teruggevraagd. Nog anderen blijven het jaarlijkse abonnement verkiezen.
 

4. Stand van zaken aangaande licentie en conflict met Eddy Wauters
 
Heel wat supporters willen graag weten wat de stand van zaken is in het conflict met Eddy Wauters en de status bij de arbitragecommissie. Ook over het effect dit kan hebben op de toekenning van de licentie voor volgend seizoen, willen de fans meer weten.

De club bevestigt dat er een bedrijfsrevisor werd aangesteld door de arbitragecommissie. Deze heeft de taak gekregen om te onderzoeken hoeveel geld de club aan Eddy Wauters moet terugbetalen en of deze bedragen als lening beschouwd kunnen worden. Het gaat om een bedrag van ongeveer 3,3 miljoen euro dat ingeschreven zou staan als lening. Het overige bedrag, ongeveer 1,7 miljoen euro, staat ingeschreven als “permanente financiering” en is volgens het bestuur dus niet opeisbaar.
 
Het verslag van de bedrijfsrevisor wordt ten laatste 31 januari 2015 verwacht. Voor de club is het zeer belangrijk om een eindverslag te verkrijgen om verder te kunnen werken op de licentie voor volgend seizoen en geen onthoudende verklaring te krijgen van de eigen revisor voor de continuïteit in het seizoen 2015-2016.5. Geluidskwaliteit luidsprekers Tribunes 2 en 3 + scoreborden
 
Verschillende supporters uitten hun bekommernis over het gebrekkige functioneren van de luidsprekers op T2 en T3. De club haalt aan dat dit probleem ondertussen is opgelost door het opnieuw trekken van de bekabeling. Het probleem was ontstaan door de verhuis van de controlekamer vanuit T1 en de enige oplossing was om een volledig nieuwe bekabeling aan te leggen vanuit T2 en T3.

Het probleem van de scoreborden ligt bij de software, waarvoor naar een oplossing werd gezocht met de leverancier van de scoreborden.
Aangezien deze reeds 10 jaar oud zijn, was de software bij de leverancier niet meer beschikbaar, zodat er naar een alternatieve oplossing moest gezocht worden. Deze zou nu aangebracht zijn door de leverancier en de club hoopt alvast één scorebord weer in werking te hebben tegen aanstaande zaterdag.

 

6. Bosuilstadion algemeen

Tribune 2 is in slechte staat (banken, toiletten, …). Zijn ook hier verbeteringswerken gepland?

De club werkt momenteel aan de herstellingen van het dak van de shop aan T2, opdat deze, tezamen met de ticketpunten, zo spoedig mogelijk kan heropend worden. Om een oplossing te zoeken voor de vele ongemakken op T2 wil ACT as 1 een helpende hand reiken en een plan van aanpak maken voor de tekortkomingen op onze geliefde tribune, zoals het vullen van gaten in het beton, het verwijderen van loszittende banken en het vervangen door oude banken van T1 die nog in goede staat zijn, evenals het verwijderen van onkruid en rommel. Hierover zal binnenkort verder afgestemd worden met Luc van Thillo. ACT as 1 gelooft rotsvast dat de fans hiervoor de handen uit de mouwen willen steken en zullen tonen dat ze een cruciale factor zijn in het bestaan en de wederopbouw van de club.

Is promoveren een optie met onze huidige accommodatie?
 
In geval van promotie valt het af te wachten of Antwerp toelating krijgt om in eerste nationale aan te treden met de huidige staat van de tribune 2. Indien we in de toekomst promoveren zijn er andere mogelijkheden, waarbij de club verwijst naar het masterplan dat men met steun van externe financiers en bouwpromotoren zal trachten te realiseren. Voor dit masterplan is een erfpachtcontract getekend met een bouwpromotor. Grondeigenaar KTM is hiervan op de hoogte is. De notariële akte van deze erfpacht is echter nog niet verleden en de plannen dienen op langere termijn gezien te worden, tenzij de club toch op korte termijn de promotie zou afdwingen.
 
Om het stadiondossier interessant te maken voor investeerders dient het RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) gewijzigd te worden, zodat de exploitatiemogelijkheden binnen het nieuw stadion groter worden. Hierover wordt, in het verlengde van de huidige bouwvergunning, nauw contact onderhouden met de Stad Antwerpen en de Provincie.Stand van zaken Kwadro-gebouw en mogelijkheid om de seats aantrekkelijker te maken.

Er werd voorgesteld om de seats, de oude Socio (na opening van T1) en Kwadro-gebouw aan te kleden met parafernalia, zoals foto's, truitjes e.d., uit de rijke geschiedenis van RAFC. De club is dit voorstel zeer genegen en roept de supporters op om hun ideeën te mailen naar overlegcomite@actasone.be.

De epoxyvloer in het Kwadro-gebouw is gegoten en de schilder wordt weldra verwacht om de muren van een likje verf te voorzien. Verder is er ook een sponsor gevonden voor de leuning rondom het gebouw, die geplaatst dient te worden om aan de veiligheidsvoorschriften te voldoen. Volgens de laatste planning zou deze leuning geplaatst worden voor het einde van oktober.

Van zodra deze zaken in orde zijn, zou de officiële opening niet lang meer op zich laten wachten. De brandvergunning voor het Kwadro-gebouw is ondertussen ook ontvangen van de brandweer.
 
Verder werkt de club ook aan een oplossing om de puinhoop naast de vijver te recycleren om bepaalde delen in het stadion van een nieuwe grondlaag te voorzien en het comfort te verbeteren.
 
In het Atrium heeft de club de brandveiligheid verbeterd en werden ook de nodige goedkeuringen van de brandweer ontvangen.7. Samenwerking met Saïf Rubie

De club heeft al enige tijd weinig of niets meer vernomen van Saïf Rubie. De enige spelers die nog via Saïf zijn aangebracht in de kern zijn Emrullah Güvenç, Kevin Tano en Papé Diakité. De lening van Saïf blijft momenteel in de boeken staan tot de optie op 30 juni 2016 verloopt.


                              
8. Volgend overleg

Dinsdag 28 oktober 2014
Stuur jouw vraag naar de supportersvertegenwoordigers via de homepage www.actasone.be (scroll naar beneden).