OVERLEGCOMITÉ - 14 OKTOBER 2014: VERSLAG

Hi Antwerp-fan!


ACT as 1 bezorgt je, zoals beloofd, het meest recente verslag van het overlegcomité. Ook nu weer was het een boeiende vergadering. Heb jij nog een vraag voor het bestuur van RAFC? Stuur ze naar de supportersvertegenwoordigers via www.actasone.be (scroll naar beneden). Houd er wel rekening mee dat we veel vragen ontvangen en de jouwe misschien pas op een van de volgende overlegmomenten aan bod komt.

Veel leesplezier!

Met rood-witte groet
Het team van ACT as 1


Overlegcomité 14 oktober 2014 - VERSLAG
 
Aanwezige bestuursleden RAFC:
Jan Michel, Gunther Hofmans 
 
Aanwezige supportersvertegenwoordigers:
Geert Boden (ASA), Wim Geerts (vervangt Bram Broeckx, FASC) en Filip Vangilbergen (ASC Antwerp 150)
 
Verontschuldigd:
Luc Van Thillo, Nico Vertongen, Robert Restiau
 


1. Agendapunten geagendeerd door het bestuur van RAFC

Geen.


2. Opvolgingspunten van de vorige vergadering

2.1) Stand van zaken verbouwing T1

De club vertrouwt erop dat de bouwvergunning tegen het einde van oktober in orde is. De brandweer heeft bijkomend opgemerkt dat 4 evacuatie-uitgangen niet voldoende zijn, men zou er 5 nodig achten. De uitgangen van de vakken B & C zijn al verdubbeld. Alles wordt nu herberekend door een ingenieur van FOD Binnenlandse Zaken.

Men hoopt dat met de aflevering van de bouwvergunning, het subsidiedossier bij de stad ook in een stroomversnelling komt.

Van zodra de bouwvergunning in orde is doet de club er alles aan om ook de vakken A, B, D en E zo spoedig mogelijk af te werken en daarna de tribune te openen.

Er zijn ook 4 loges voorzien. Twee hiervan zijn reeds verhuurd en afgewerkt.


2.2) Tribune 1 – compensatie voor abonnees en huurders loge 

De voorzitter bevestigt dat er compensatie wordt voorzien voor zij die niet op hun rechtmatige plek in het stadion hebben kunnen plaatsnemen door toedoen van de sluiting van tribune 1. De precieze aard van de compensatie wordt pas meegedeeld wanneer tribune 1 terug open gaat. Voor de logehouders werden er al compensaties voorzien tijdens de bekermatch tegen Zulte.


2.3) “ACT lunch event” voor de match tegen White Star

De voorzitter wenste nog terug te komen op de organisatie van het lunch-event bij restaurant “L’épicerie du Cirque” dat door Act as One georganiseerd werd op 5 oktober n.a.v. de thuismatch tegen White Star Brussels.

Hij betreurde dat Antwerp de eigen lunch in de seats diende te annuleren wegens te weinig deelnemers en stelde voor om zulke events in de toekomst in overleg met de club te doen en hiervoor de clubinfrastructuur te gebruiken.

De supporters stellen dat ACT een ander doelpubliek heeft dan zij die de pre-match dinners bijwonen in het Atrium. De ACT-lunch betrof een initiatief van het restaurant in kwestie om ACT te steunen.

Wat het feit betreft dat er op de Bosuil weinig “eters” zijn voor de match brachten de supporters nogmaals naar voren dat het een goed idee zou zijn om een goedkopere eetformule naar voor te schuiven. De club heeft dit aan haar catering bedrijf al eerder voorgesteld maar die is niet op die vraag ingegaan.

De club bekijkt de mogelijkheden om de pre-match-diners aantrekkelijker te maken. Men denkt er bijvoorbeeld aan om een ruimte te creëren op het bovenste verdiep van het Atrium met zicht op het veld, of de diners te verhuizen naar de oude “socio” in tribune 1.


2.4) ACT hulp bij verbouwing Tribune II

De vertegenwoordigers van ACT zullen spoedig samen zitten met Luc Van Thillo om een plan uit te werken om samen Tribune II aan te pakken.


3. Stand van zaken schuldafbouw – evolutie schulden – afbetalingsplannen – Collin en andere grote schuldeisers

De club wijst erop dat sinds het aantreden van het huidige bestuur reeds ongeveer 200 individuele schuldeisers volledig werden afbetaald. De schuldeisers betroffen vooral leveranciers waarvan de schulden hoog waren opgelopen op het moment dat het nieuwe bestuur aangetreden is in juli 2011. Maar er waren ook andere betalingen die moesten gebeuren: betalingen aan ex spelers, terugbetalingen aan gewezen privé geldschieters, aan  promotoren die hun geld terugvroegen, intresten, advocatenkosten,…

Op dit ogenblik lopen er nog iets meer dan 20 afbetalingsplannen. De club geeft geen details over de lopende afbetalingen, maar meldt dat ze momenteel alles onder controle heeft.

Wat de grote “historische” schuldeisers betreft zijn er reeds belangrijke terugbetalingen gebeurd. Een deel van deze schulden dient nog verder afgelost te worden. Meerdere grote schuldeisers hebben ook een aanzienlijk deel van hun schuldvordering laten vallen.

Dat is, zoals geweten, niet het geval met gewezen voorzitter Eddy Wauters. Deze eist zijn volledige vordering bij de club op.

Zoals al op de vorige vergadering van het overlegcomité toegelicht werd, betreft het hier een bedrag van maximaal 3,3 miljoen euro. Het overige bedrag van ongeveer 1,7 miljoen euro staat ingeschreven als “permanente financiering” en is volgens het bestuur dus niet opeisbaar.

Naast het sluiten van akkoorden met grote schuldeisers en het betalen van vele andere schuldeisers wijst de club erop dat men ook veel geld heeft moeten investeren in de infrastructuur: tribune I en II, de seats, het Kwadro-gebouw.

Daarnaast werd er ook heel wat geld vrijgemaakt voor de heraanleg van de jeugdvelden naast het Bosuilstadion zodat de jeugd terug op de Bosuil kan spelen.

De club erkent dat men voor sommige zaken te snel heeft willen handelen en dat bepaalde projecten (b.v. het Kwadro gebouw) minder snel afgewerkt geraken dan aanvankelijk voorzien was.

Wat de financiering van de dagelijkse werking van de club betreft zijn door de tegenvallende resultaten vanzelfsprekend ook de inkomsten uit de matchen terug gevallen tot minder dan 50% van de eerste wedstrijden. Hierdoor moet men bepaalde zaken soms herbekijken en eventueel uitstel van betaling vragen aan schuldeisers.


4. Stadion

4.1) Wat gebeurt er als Tribune 2 zou afgekeurd worden?

Tribune 2 is vergund en veilig bevonden, men voorziet hier dan ook geen problemen.
Er zijn vorig seizoen nog nieuwe steunbalken (‘poutrels’) aangebracht om de constructie te verstevigen. De huidige vergunning loopt nog tot volgend seizoen. 

4.2) Wanneer werkt het scorebord terug?

Door de ouderdom van het scorebord moest men samen met de leverancier op zoek gaan naar de juiste software. De oorspronkelijke was niet meer beschikbaar aangezien de borden reeds meer dan 10 jaar oud zijn.  Inmiddels werken beide scoreborden terug.


5. Kunnen de huidige bestuurders bevestigen dat de club nooit zal “verkocht” worden aan een partij die alleen maar uit is op het maken van winst?

Hier kan de club niet op antwoorden. Moest dit ooit aan de orde zijn, kan men bij een eventuele overname immers geen garanties krijgen aangaande de drijfveren van de eventuele overnemer.


6. Zijn er extra voordelen voor sponsors?  Zijn er extra voordelen voor jeugdsponsors?  Wat wordt er gedaan om sponsors tevreden te houden en extra return te geven?

Dit hangt af van het sponsorcontract.

Men wijst erop dat de club hard werkt m.b.t het binnenhalen van sponsors en dat de nodige inspanningen worden gedaan om de relatie met de huidige sponsors te optimaliseren.  

Rudy Ryckewaert verricht volgens de club  momenteel zeer goed werk om nieuwe sponsors te werven en de huidige sponsors in de watten te leggen. 

Om de businessclub weer op te starten zou men een voltijdse werknemer moeten aanwerven en dit past momenteel niet binnen het budget. 

Wat betreft de jeugdsponsors verwijst men naar Frank Boyd, die hier eveneens zeer goed werk verricht.


7. Zou men geen extra inkomsten kunnen generen door de uitmatchen uit te zenden op een groot scherm in de seats ?

Het uitzenden van matchen in de seats zou alleen kunnen bij live uitzendingen op Belgacom TV. Men zou hier stewards voor moeten voorzien en de winst voor de club zou alleen uit de drankomzet bestaan. Met de huidige sportieve prestaties en het feit dat dan thuis ook de wedstrijd kan gevolgd worden, verwacht men geen hoge opkomst.

De club stelt dat dit daarom nu niet aan de orde is.


8. Hoe is het met de relatie met de stad ? Waarom is er geen “merkbare steun” van de stad voor de enige profclub? Wordt de ongelijke behandeling met B-W aangekaart? Wat met de beloften van de burgemeester na de supportersmars? Wie is er bij de club verantwoordelijk voor de relatie met de stad?

Gunther Hofmans en Luc Van Thillo zijn het aanspreekpunt in het stadiondossier.

Carl Geeraerts onderhoudt goede relaties met het stadsbestuur in zijn functie als districtsburgemeester van het district Zandvliet-Berendrecht.

De club wijst erop dat het met district Deurne een uitstekende relatie heeft, en is dankbaar voor de verwezenlijkingen waar zij reeds mee voor gezorgd hebben.


9. Zouden we niet beter met 'semi-profs' werken zoals veel van onze reeksgenoten doen?

De club heeft deze zomer verder gesnoeid in de loonkost van de spelers maar zal niet overschakelen op een semi-profstatuut.

Ze beseft dat er geen garanties zijn voor meer kwaliteit als men meer betaalt, maar anderzijds is er een groter risico dat men in degradatiegevaar zou komen indien men met semi-profs zou spelen. 

Men had vorig seizoen 7 tot 8 dure spelers. Dat aantal is dit jaar gevoelig verminderd. Ook volgend seizoen zal men trachten de loonkost nog te verminderen.  


10. Een studentenabonnement is goedkoper (150 euro en 100 euro). Waarom ook geen goedkopere studententickets voor studenten vanaf 16 jaar? Waarom zijn er geen acties bij hogescholen, middelbare scholen, voetbalclubs, etc...?

De voorzitter gaat er mee akkoord om deze zaken op de volgende vergadering te bespreken. Zo kan er al worden nagedacht over haalbare voorstellen.

 

 

Stuur jouw vraag naar de supportersvertegenwoordigers via www.actasone.be (scroll naar beneden).