ACT as 1 steunt de actie “Ik kies voor het leven”

Op 10 oktober is het donordag. ACT as 1 wil de mensen aanmoedigen om hun wilsbeschikking voor orgaandonatie bij overlijden kenbaar te maken.

 

In België komt bij wet iedereen in aanmerking voor het afstaan van organen. U kan zelf uitdrukkelijk instemmen met of verzet aantekenen tegen het wegnemen van organen.

Wat is orgaandonatie?

Organen en weefsels die in aanmerking komen voor transplantatie, kunnen worden weggenomen na overlijden bij iedereen die zijn woonplaats in België heeft. U kan uitdrukkelijk instemmen met, of verzet aantekenen tegen het wegnemen van organen en weefsels via een 'verklaring van kandidaat-donor'. Familieleden kunnen uw keuze na uw overlijden niet meer verhinderen. Deze laatste wilsbeschikking wordt opgenomen in het rijksregister.

Als er geen wilsbeschikking is, kan de familie in eerste graad nog verzet aantekenen tegen het wegnemen van de organen.

Hoe?

U kan deze verklaring invullen in het stadsloket van uw districtshuis. U maakt hiervoor eerst een afspraak met een van onze medewerkers via 'Ik wil een afspraak maken'.

Wie kan een verklaring afleggen?

  • Personen van Belgische of vreemde nationaliteit die in het bevolkingsregister zijn ingeschreven.
  • Vreemdelingen die meer dan zes maanden in het vreemdelingenregister zijn ingeschreven.

Een minderjarige kan zelf geen verzet aantekenen. Een van de ouders of de voogd van de minderjarige kan wel verzet uiten. Zodra de minderjarige de leeftijd van achttien jaar bereikt heeft, vervalt de keuze automatisch. Hij moet dan zelf opnieuw een verklaring laten registeren.

Wetenschappelijk onderzoek

U kan uw lichaam na uw overlijden ook ter beschikking stellen voor wetenschappelijk onderzoek. Dat kan via een eigenhandig geschreven, gedateerd en ondertekend testament. In de praktijk gebeurt dit met een document van de wetenschappelijke universitaire instelling naar keuze. 

Contact en info

Voor verdere informatie kan je terecht in de districtshuizen.


Het is al sinds juni 2005 dat de FOD Volksgezondheid de jaarlijkse campagne Beldonor organiseert om alle burgers te sensibiliseren voor orgaandonatie. De resultaten zijn bijzonder positief en zetten aan om op de ingeslagen weg verder te gaan.

Meer informatie: www.beldonor.be