Eerste bijzondere algemene vergadering ACT as 1

Op donderdag 18 december 2014 is het zover! De allereerste algemene vergadering (AV) van ACT as 1. We leggen onze owners meteen een duidelijke vraag voor: is de verankering van FASC, ASA en ASC Antwerp 150 nog langer noodzakelijk? Place to be: Ommeganckstraat 35, Antwerpen 2018.

Sinds de oprichting van de Antwerp Community Trust begin dit jaar, zag de raad van bestuur twee gewaardeerde leden vertrekken: Paul Druijve (ASA) in juli om gezondheidsredenen en voorzitter Julien De Ridder om familiale redenen. We moeten er geen doekjes om winden, een project op poten zetten om via fanparticipatie aan een duurzaam RAFC te bouwen, kost veel energie. Beide heren hadden er – elk op zijn manier – bovendien al ettelijke jaren als supportersvertegenwoordiger opzitten en effenden mee het pad naar de geboorte van ACT as 1. We hebben daarom ook alle begrip voor hun beslissing en hopen dat ze in de toekomst, samen met ons, weer het rood-witte genot mogen smaken.
 
Het ontslag van Julien en Paul heeft echter twee gevolgen:

  1. De nieuwe posities moeten worden ingevuld. We merken dat vijf bestuurders niet genoeg is voor het vele werk en zijn er zeker van dat het niet zal volstaan de teruggetreden leden te vervangen.
     
  2. Vanuit de supportersverenigingen zelf kwam de vraag of we niet moeten nadenken over een andere structuur. Initieel leek het logisch om de supportersverenigingen te verankeren teneinde de vereniging minder kwetsbaar te maken voor aanvallen van buitenaf. Het is ondertussen echter duidelijk dat ACT as 1 gekomen is om te blijven en groeien we niet enkel in aantallen maar ook in activiteiten die we voor onze rekening nemen. Het lijkt daarom logischer dat we onze naam gestand doen en onze werkelijke rol gaan vervullen, vertegenwoordigers van alle supporters worden. FASC, ASA en ASC Antwerp 150 zijn hiermee volmondig akkoord. De verankering van de verschillende supportersfederaties in de Raad van Bestuur lijkt in die zin niet langer nodig.

Daarom wenst ACT as 1 haar leden te laten beslissen of de verankering van FASC, ASA en ASC Antwerp 150 nog langer noodzakelijk is.
 
Tevens zal de Raad van Bestuur voorstellen om het aantal bestuurders uit te breiden naar negen. Kandidaten dienen minimum drie jaar werkelijk lid te zijn, met uitzondering van de periode waarin de vereniging zelf nog geen drie jaar bestaat. Op die wijze garanderen we dat de Antwerp Community Trust niet kan gekaapt worden door snelle verkopers van gebakken lucht die gouden bergen beloven zonder één euro uit te geven. Een open discussie hieromtrent zal onder de leden gevoerd worden.
 
Reden te over dus om snel werk te maken van de eerste bijzondere algemene vergadering van ACT as 1, waar je als owner mee over deze voorstellen beslist. Kan je niet aanwezig zijn, dan mag je een volmacht geven aan een collega-owner. Elke owner mag maximum één volmacht meebrengen.
 
In bijlage vind je de officiële uitnodiging van onze voorzitter ad interim, Bart Van de Venster, alsook de teksten van het huidige artikel 9 van de statuten en  van het voorstel dat ter stemming zal voorliggen.

Niet vergeten! Bevestig je aanwezigheid op de AV door het formulier in te vullen.