Rekeningnummer

Beste Antwerpsupporter of sympathisant,

Het water staat de club aan de lippen.
We moeten nu handelen om Royal Antwerp Football Club weer gezond te maken,
zowel op financieel als sportief vlak.

Op massale aanvraag werd de VZW ACT deze week opgericht en werd er een rekeningnummer geopend.
Het rekeningnummer is:
IBAN : BE92 953 126 900 823
BIC : CTBKBEBX
Rekening op naam van VZW ACT met zetel te Broederminstraat 9, 2018 Antwerpen.

Om ons project te steunen vragen wij u om 135,00 € te storten op voormeld rekeningnummer.
U kan ook Cash storten bij BEO BANK, Turnhoutsebaan 106 te 2100 Deurne.
In uw betalingsmededeling naam, voornaam en rijksregisternummer vermelden.

In afwachting van de site die online komt, stuurt u na de overschrijving een mail met volgende gegevens naar info@actasone.be:

- Naam + Voornamen
- Geboortedatum
- Adres
- Telefoonnummer
- Rijksregisternummer
- Email

Hierna wordt u volwaardig lid van de VZW ACT en zal u stemrecht hebben in de Algemene Vergadering van de VZW.

Eveneens vragen wij deze boodschap massaal te verspreiden.

Wij werken intussen hard verder om een participatie in de club RAFC te bekomen.

Met Rood-witte groeten

Namens het VZW ACT BESTUUR
Julien De Ridder
Voorzitter