PERSBERICHT: Reactie ACT as ONE n.a.v. geruchten overname door Patrick Decuyper

Geachte

Te midden alle beslommeringen vernam ACT as ONE woensdag 28 januari via de media dat Patrick Decuyper plannen zou hebben om de nv RAFC Management over te nemen.

Club ontkent, Decuyper zwijgt
ACT as ONE stelt vast dat de club gisteren het bericht meteen via haar officiële website ontkende, waarna er later een update volgde. Hierin geeft de club te kennen dat er intensieve gesprekken gevoerd worden met een aantal partijen die geloven in een gezonde toekomst voor RAFC, al zou het hierbij niet noodzakelijk om een overname van de club gaan. Patrick Decuyper zelf bevestigt noch ontkent tegenover de regionale zender ATV dat er gesprekken worden gevoerd.

Geen toekomst zonder fanparticipatie
Voor ACT as ONE maakt het echter weinig verschil. Onze visie blijft meer dan ooit overeind. Een duurzame toekomst voor RAFC kan enkel afgedwongen worden door middel van 50%+1 fanparticipatie, want betrokken fans zijn tevreden fans. Een stadion is niet enkel van nut voor het voetbal en zijn fans, maar voor de hele gemeenschap. Kortom een club voor en door mensen.

Gesprekspartner
Scenario’s die buiten dit kader vallen, zullen nooit een degelijke oplossing bieden en daarom is een overname van de club zonder ACT as ONE geen goed idee. De praktijk wijst namelijk keer op keer uit dat zulke constructies enkel de problemen in de tijd verschuiven. Door haar enorme groei voelt de Antwerp Community Trust zich bovendien elke dag meer gesterkt in deze visie. Binnen het kader van fanparticipatie is dus overleg mogelijk met alle potentiële investeerders – ook met Patrick Decuyper.

ACT as ONE is sleutelspeler
ACT as ONE is daarom een onmisbare speler voor iedereen die wil werken aan een duurzame en financieel gezonde toekomst voor Antwerp, maatschappelijke meerwaarde inclusief. Waarom? Het onderstaande lijstje is verre van exhaustief.

  • Supporters herkennen zich in ACT as ONE en zij zijn en blijven nu eenmaal het grootste kapitaal van de club.
  • ACT as ONE beschikt over de kennis en kunde om het schip mee vlot te trekken.
  • Omwille van het participatieproject kan ACT as ONE ook rekenen op interesse en steun uit politieke hoek.
  • ACT as ONE heeft uitstekende relaties met alle actoren die relevant zijn voor de uitbouw van die duurzame toekomst van Royal Antwerp FC.
  • En last but not least beschikt ACT as ONE over een gedegen financiële kennis in de wirwar van vennootschappen binnen de club.

Stuk voor stuk troeven die een potentiële investeerder niet naast zich kan neerleggen bij het overnemen van of investeren in de club.

Gesprekken moeten constructief
ACT as ONE las vanochtend in de update van het Antwerp-bestuur ook dat er constructieve contacten met ACT as ONE zouden zijn. Er zijn inderdaad goede contacten, maar om van constructieve contacten te spreken, dient het huidige bestuur bereid te zijn om te praten over fanparticipatie. Een eerste stap daarin is het toelaten van een financiële audit van de nv, zodat ACT as ONE het volledige financiële plaatje kan maken. Iets waar ACT as ONE al maanden vragende partij voor is.


Met rood-witte groet
Namens het team van ACT as ONE
Bart Van de Venster en Jorgen Van Laer