Verslag overlegcomité 21-09-2015

Verslag overlegcomité 21-09-2015

Aanwezig:

Bestuur RAFC: Patrick Decuyper, Yorik Torreele

Supportersvertegenwoordigers: Robert Vinck (voorzitter FASC), Bart Van de Venster (voorzitter ACT), Jorgen Van Laer (bestuurder ACT) en Filip Vangilbergen (secretaris FASC)

 

1)      Nieuws uit de bestuurskamer

 -         De bezoekende supporters zullen van T3 overgebracht worden naar T1. Ze zullen plaatsnemen op een staantribune voor vak E. Over die staantribune zal een afdak gebouwd worden om voor een goede afscheiding met de Antwerp supporters in vak E te zorgen. Door de uitsupporters naar T1 te verhuizen komen er meer beschikbare plaatsen voor de thuisfans. Een bijkomend voordeel is dat de spelers nog meer steun van de fans zullen krijgen als zij naar het doel voor T3 spelen.

 -         Er komt een fanzone die open zal zijn voor en na de matchen. Deze fanzone komt achter tribune 3.

 -         Men bekijkt of de clubshop aan tribune 2 opnieuw geopend kan worden. Eventueel kan men dit koppelen aan kleedkamers voor de jeugd.

 -         Men gaat trachten de ontvangst van de bezoekers in de business seats te verbeteren.

 -         Er komt naast de vijver aan de hoofdingang een sportballon die gebruikt kan worden door scholen uit de buurt en door de club.

 -         Een van de taken van “event manager” Thomas Deckers zal erin bestaan om er voor te zorgen dat zowel de gewone supporters als de vip’s beter ontvangen worden op de Bosuil.

 -         Er komen toiletwagens aan tribune 2.

 -         Er worden nog verenigingen gezocht die drankstanden willen uitbaten. Ze krijgen hier een vergoeding voor.

2)      Community werking

De Act delegatie bevestigt dat zij mee willen werken aan de community werken en doet hiervoor voorstellen.

 3)      Kan er aan tribune T 2 / 3 een berging voor fietsen gemaakt worden ?

De club zal bekijken of dit mogelijk is. Misschien kan dit gerealiseerd worden i.s.m. een sponsor of de Stad. Yorik zal hier werk van maken.

4)       Waarom kan je bij de Picture shop in het Wijnegem Shopping Center geen tickets of merchandising meer kopen ? Of komt er nog een nieuwe overeenkomst met de Picture shop ?

De Picture shop ligt recht tegenover de United Brands winkel. De Antwerp shirts worden nu in de United Brands winkel verkocht en niet meer in de Picture shop.

De club gaat onderzoeken of er eventueel extra voorverkooppunten voor de ticketten kunnen geopend worden.

5)      Indien we naar 1A of 1B gaan, wat zijn dan de plannen met het verouderd stadion ? Kunnen er wel plannen gemaakt worden want er is geen overeenkomst met Mintjens ?

Wat het stadion betreft is het belangrijk dat T1 opnieuw is opengegaan. Nu komt het sportieve op de eerste plaats, niet de stadionproblematiek. Wat met het stadion op langere termijn moet gebeuren moet later beslist worden.

6)      Krijgt de club geld indien matchen verplaatst worden voor Proximus TV ?

De club krijgt slechts een zeer beperkt bedrag als wedstrijden verplaatst worden voor de tv uitzending. Het is de bedoeling om zo weinig mogelijk thuismatchen te verplaatsen omdat de supporters liefst zaterdagavond naar de match komen.

7)      Kunnen de coördinatievergadering voor verplaatsingen vroeger plaatsvinden dan 1,5 week op voorhand, zodat de supporters minstens 2 weken op voorhand weten of het combi is en hoeveel tickets en de schikkingen, niet zoals vorige jaren soms pas een week op voorhand ?

De club erkent het probleem dat de coördinatievergadering te kort voor de uitmatchen plaatsvinden. De club heeft echter geen vat op de organisatie van deze vergaderingen vermits ze worden georganiseerd door de uitclubs en de plaatselijke overheid.

In de marge van deze bespreking meldt het bestuur dat er door de supporters vernielingen werden aangebracht in het stadion van Geel. Al deze schade zal door onze club moeten betaald worden. De club vraagt met aandrang dat dit in de toekomst niet meer zou gebeuren, men straft hier immers alleen Antwerp mee. De schade wordt immers aan RAFC aangerekend.

Op Heist is er bengaals vuur gebruikt. Ook hier roept het bestuur op om dit niet meer te doen. De club kan hier immers voor gestraft worden.

Het bestuur hecht er veel belang aan dat voetbal elke match een feest is op de Bosuil. Voor geweld zal een nultolerantie ingevoerd worden.

8)      Wanneer veranderen ze iets aan inkom tribune 2/3 ? Die is veel te smal nu terwijl er 100 meter plaats is. Zeker bij noodgevallen is het te gevaarlijk.

Het betreden van het stadion gaat momenteel trager omdat er grondiger gecontroleerd wordt. Vroeger is er misbruik vastgesteld. Het probleem van de lange wachtrijen zal gedeeltelijk opgelost worden door voor de supporters van T3 opnieuw een aparte ingang te maken.

 9)       Wie zal er zetelen in de nieuwe raad van bestuur van NV Rafc Management ?

Gunther Hofmans heeft ontslag genomen uit de raad van bestuur. Wie de nieuwe bestuurders worden zal later bepaald worden.

 10)  Wie zal er zetelen in de nieuwe raad van bestuur van vzw Rafc ?

Ook hier heeft Gunther Hofmans ontslag genomen uit de Raad van Bestuur. Ook als geassocieerd lid heeft zij zijn ontslag ingediend. De andere bestuursleden zijn nog steeds in functie. Yorik Torreele wordt gerechtigd correspondent van de vzw Rafc, in opvolging van Paul Bistiaux.

 11)  Zijn alle horeca inkomsten voor de club ?

Ja, alle opbrengsten van de horeca zijn nu voor de club.

 12)  Volgende vergadering

De vergaderingen van het Overlegcomité zullen in de toekomst steeds plaatsvinden op de eerste maandag van de maand om 18.00u. De volgende vergadering zal plaatsvinden op 2 november.

Wie vragen heeft voor het komende overlegcomité van 2 november kan die aan ons bezorgen via info@actasone.be!

Met dank aan Filip Vangilbergen voor het verslag.