PERSBERICHT - Betrekt Patrick Decuyper fans bij overname? - DE FAN NOOIT MEER IN DE KOU

Betrekt Patrick Decuyper fans bij overname?

DE FAN NOOIT MEER IN DE KOU

ACT as ONE stelt vandaag vast dat een overname van RAFC één van de mogelijkheden is. Tot op dit moment blijft er echter één stakeholder buiten het overnameverhaal. Nochtans dé stakeholder bij uitstek: de supporter.

Het breed uitgewerkte plan van ACT as ONE is duidelijk en werd onder andere op verschillende roadshows haarfijn uit de doeken gedaan.

In dat plan staan club, fan en community centraal, waarbij die laatste bestaat uit buurt, stad, sponsors, jeugdwerking, investeerders, enz.. ACT as ONE wil geld in de werking van de club brengen en ook ondernemers aanzetten dit te doen.

Het plan van ACT as ONE draait om het versterken van de club. Een goed geleide club met mensen die degelijk en doorzichtig werk leveren, genereert geld. Geld dat op dat moment kan dienen voor afbouw van schulden, uitbouw van alle belangrijke domeinen binnen onze club en –deels – opnieuw naar de investeerders kan vloeien.

Dhr. Decuyper gaf eerder deze week in Gazet van Antwerpen te kennen wel voorstander te zijn van fanparticipatie en de vele voordelen die dat met zich meebrengt. ACT as ONE is daarover uiteraard verheugd, maar drukt er nogmaals op dat dit enkel kan door de geldstromen in de eerste plaats naar de club te laten vloeien, de supporters inzicht en controle te geven op de manier waarop er gewerkt wordt én – last but not least – garanties te geven over het stamnummer, de naam, de clubkleuren en de locatie van Royal Antwerp Football Club.

De gesprekken tussen beide partijen verlopen constructief doch ACT as ONE wijst op het feit dat het plan van dhr. Decuyper tot op heden niet gedetailleerd werd uiteengezet. ACT as ONE zal enkel meewerken aan een scenario waarin een doordachte lange termijnvisie gegarandeerd wordt en de financiering gekend is. Als voorstander van fanparticipatie en wanneer hij het goed meent met de club zal dhr. Decuyper dit ongetwijfeld ondersteunen. Een goed ondernemer is immers gebaat bij een prima relatie met de klanten.

ACT as ONE wacht dus vol ongeduld om de daad bij het woord te voegen en kijkt uit naar de voorstellen van dhr. Decuyper om samen te ijveren voor de beste oplossing voor de club en supportersparticipatie met communitywerking. Want wat de supporters de afgelopen jaren moesten meemaken … dat mag nooit meer opnieuw gebeuren!