PERSBERICHT 11-03-2015: ACT as ONE en investeerders gaan elk voor 1 miljoen euro

ACT as ONE en investeerders gaan elk voor 1 miljoen euro

OPROEP TOT ‘COALITION OF THE WILLING’

ACT as ONE heeft zich altijd constructief opgesteld jegens alle actoren die het beste voor hebben met Royal Antwerp Football Club. De supportersorganisatie heeft alle betrokken partijen de hand gereikt en benadrukte herhaaldelijk dat een nieuw project voor Antwerp enkel kan slagen ,wanneer de ik-cultuur plaatsmaakt voor een wij-gevoel. Gezien de nakende licentiedeadline rolt ACT as ONE nu een tweesporenbeleid uit onder de noemer ‘The coalition of the willing’. ACT as ONE vraagt aan alle actoren om eindelijk de clubleuze te huldigen: ‘Geen woorden, maar daden’.

Creatiebeurs
De vereniging van fans voegt de daad bij het woord en nodigt alle betrokkenen uit om samen rond de tafel te zitten, met ACT as ONE als moderator. Dit kan uitmonden in een creatiebeurs (een ronde tafel waarin alle actoren die het beste voorhebben met de club verzameld worden) waar stap voor stap aan de wederopstanding van Antwerp kan worden gewerkt.

Crowdfunding
Op korte termijn is er echter ook (veel) geld nodig om de toekomst van Antwerp te vrijwaren en de licentie te behalen. Daarom stelt ACT as ONE zijn langverwachte plan voor: investeerders die toetreden tot de Coalition of the Willing, verbinden zich ertoe om elke door de fans verzamelde euro te verdubbelen. Concreet mikt ACT as ONE samen met de fans en sympathisanten op 1 miljoen euro. Dankzij de investeerders kan dit bedrag verdubbeld worden. Met dit bedrag kan Antwerp gered worden en kunnen ACT as ONE en de investeerders de club een nieuw elan geven. In ruil kunnen zowel investeerders als supporters in het vernieuwde Antwerp zetelen en krijgen zij een aandelenparticipatie in een club met beheersbare schulden en een enorm potentieel.

ACT as ONE: The time is now!
Op dit moment is ACT as ONE 1700 owners sterk, wat op zich een fantastisch resultaat is. Maar om de club vanuit de Antwerp Community te redden en aan een gezonde toekomst te beginnen bouwen, zullen dat er meer moeten zijn. Veel meer zelfs. ACT as ONE vraagt de supporters daarom de rangen te sluiten en allemaal samen te werken.

Maar ACT as ONE richt zich niet enkel tot de fans. Iedereen die Antwerp en/of gemeenschapswerking een warm hart toedraagt kan via deze crowdfundingsactie zijn of haar steentje bijdragen. Voor deze uitdaging vond ACT as ONE een partner in Finicom, het bedrijf van CEO Georg Szabo, dat gespecialiseerd is in crowdfunding.

Het is nu aftellen naar de start van INVEST as ONE. Geïnteresseerde investeerders kunnen zich melden via bestuur@actasone.be.