Persbericht 24-4-2015 - FANS NIET AAN HET FEEST OP BOSUIL

FANS NIET AAN HET FEEST OP BOSUIL

ACT as ONE botst na een jaar nog steeds op grote weerstand club

 

ACT as ONE bestaat een jaar. Al die tijd hebben wij ons positief en transparant opgesteld naar iedereen die Royal Antwerp FC een warm hart toedraagt. Wij betreuren de beslissing van het huidige bestuur om zich categoriek, systematisch en met alle middelen te kanten tegen een professioneel en constructief geleide fanorganisatie. Maar het ergste is dat deze geest van alleenheerschappij en minachting tegenover de fans tegelijk ook een gezonde toekomst voor onze club hypothekeert.

Dergelijke ferme taal is men niet gewend van ACT as ONE, dus geven we een woordje uitleg. Wat volgt is een kleine oplijsting van enkele voorvallen om voorgaande uitspraken te staven. Ook de waarheid heeft immers haar rechten.

 

Een hoopvol begin

ACT as ONE was verheugd met de oprichting van het overlegcomité. Op inhoudelijke vragen kwam echter nooit een antwoord, waardoor de opzet al snel verviel in een praatbarak. Wat een gemiste kans toch!

Vervolgens kwam de beloofde toetreding tot de algemene vergadering van de vzw RAFC er niet. Twee supportersvertegenwoordigers zouden geassocieerd lid worden. De club kan zich verschuilen achter de (gebruikelijke maar niet statutaire) stemming die werd gehouden, maar een club die echte fanparticipatie wil omarmen, communiceert transparant dat de uitslag fity-fifty was en dat bovendien enkele stemgerechtigden ontbraken. Een club die haar fans naar waarde schat, laat weten dat dit een gemiste kans was en dat ze een tweede stemming zou organiseren, waarbij ze zelf openlijk zou pleiten voor die fanparticipatie.

 

Van hoop naar ongeloof

Reeds enkele maanden probeert ACT as ONE een heuse community-werking op te zetten. Van bij de start hebben wij ervoor gekozen om dit samen met de club te doen onder het motto: “Wat samen kan, dat doen we samen.” In recente gesprekken werd de afspraak gemaakt, met betrokken partijen waaronder ook de club, om hiervoor een community-platform op te richten. We nodigden  de club uit om dit op papier te zetten en, volgens afspraak, officieel aan te kondigen voor de thuiswedstrijd tegen Lommel. Groot was onze verbazing, toen we merkten dat het clubbestuur dit wenste uit te stellen. Tot op heden ontvingen wij ook nog geen uitnodiging om dit alsnog op een ander moment te doen.

Op vraag van de club organiseerde ACT as ONE in aanloop naar diezelfde thuismatch geen DINE as ONE. Voor de aftrap van die wedstrijd zou ook de inhuldiging plaatsvinden voor de toetreding van Antwerp tot de Club of Pioneers, waar wij een heel jaar aan meewerkten. Helaas moesten we vaststellen dat het clubbestuur haar eigen diner cancelde. Daarom mocht ACT as ONE alle gemaakte afspraken met de genodigden voor de toetreding tot de Club of Pioneers afzeggen.

Op 21 maart speelde Royal Antwerp FC een thuiswedstrijd tegen KSV Roeselare. Wij vroegen de club toestemming  voor een tentje aan de ingang, waar fans info over ACT as ONE konden krijgen en owner konden worden. Dat hadden we drie dagen op voorhand moeten doen, werd ons gemeld, maar de club zou de toelating van de politie nog wel kunnen regelen. Een dik uur later kwam men daarop terug: de politie gaf geen toestemming. Geen man over boord. We stelden dan maar meteen dezelfde vraag voor de thuiswedstrijd tegen Lommel en herhaalden ze een week voor deze match. Deze keer kregen we de melding dat de club geen toestemming gaf. Zonder verdere uitleg.

Op zaterdag 25 april organiseren wij voor de wedstrijd tegen Bergen opnieuw een DINE as ONE. Deze kadert in de Engelse traditie waarbij clubs tijdens de laatste wedstrijd van het seizoen iets terug doen voor hun community. Wij nodigen op deze DINE as ONE onze vrijwilligers en sympathisanten uit om tegen een gunsttarief te komen tafelen op sterrenniveau, om hen zo te bedanken voor de inzet de voorbije maanden. Natuurlijk nodigen wij hierop ook graag onze sponsors uit.

Nadien zakken wij met zijn allen af naar de club om er de wedstrijd bij te wonen. Want dat is de uiteindelijke bedoeling natuurlijk: iedereen opnieuw naar en achter onze club te krijgen.

 

Verschil in visie

In de zomer van 2014 leek een einde te komen aan de door de fans gesmaakte traditie van een overzeese pre-season wedstrijd. Voor bijkomende veiligheidsmaatregelen eiste de politie van Luton  5000 euro, waardoor de club wilde afzien van de trip naar Engeland. Veel supporters hadden echter al verblijf en vervoer geboekt. Omdat voor ACT as ONE de fan centraal staat, werd een plan uitgedokterd. De ticketprijs werd met 5 euro verhoogd en dus zou met 1000 fans alles betaald zijn. ACT as ONE beloofde een eventueel tekort bij te passen (via sponsorgelden, niet met lidgelden). Een goeie 800 fans genoten van hun trip naar Luton en ACT as ONE paste, zoals beloofd, het verschil bij, ook al kregen we de factuur ervan nooit te zien.

 

ACT as ONE-day op de Bosuil. Of toch niet ...

Op zaterdag 1 mei organiseert de jeugdwerking van onze club haar jaarlijkse Funday. Zij vroegen ons of wij mee de tent voor het evenement wilden financieren. Met hen en de club werd er een samenwerkingsverband uitgewerkt, waarbij wij op 2 mei iets zouden mogen organiseren in diezelfde tent. Op die manier konden we onze sponsoring aan de jeugd recupereren. De club stelde wel als voorwaarde dat wij de helft van de kosten van de tent zouden doorstorten aan hen.

We gingen akkoord met de voorwaarden van deze samenwerking.

Vorige week kregen wij vanuit de club plots de melding dat de fans niet langer welkom waren op de club en dat de ACT as ONE-day er niet mag gehouden worden.

Op de redenen tot weigering gaven wij antwoorden om aan te tonen dat aan alle voorwaarden was voldaan. Wij wachten nog steeds op een antwoord vanuit de club.

Hoewel het geplande colloquium over fanparticipatie er veelbelovend uitziet, met sprekers uit binnen- en buitenland, politici en managers van andere voetbalclubs, blijft het antwoord van het clubbestuur: "Neen, jullie fans zijn niet welkom." Het had nochtans een boeiende dialoog kunnen worden, mét de clubbestuurders van RAFC, want zij waren uiteraard welkom. Meer nog, ondanks alles zijn ze dat nog steeds. Hun aanwezigheid zou een teken van goede wil zijn en de negatieve publiciteit milderen. Als hun vertrouwen in ACT as ONE nog te beperkt is, dan kunnen de clubbestuurders zich laten overtuigen door de aanwezige sprekers, die niet van de minsten zijn. De positieve uitstraling die hun deelname met zich meebrengt, krijgen  ze cadeau. We zouden maar wat graag hebben dat ze eindelijk de kans grijpen om de neerwaartse spiraal om te buigen.

 

Doorzetten

ACT as ONE weigert te participeren in een conflictstrategie die nergens toe leidt, tenzij de afgrond. Elke Antwerp-supporter weet hoe het voelt om daar te staan en hoopt vurig daar weg te geraken.

ACT as ONE is dus op zoek naar een nieuwe locatie en heeft er nog steeds goede hoop op een kwalitatief evenement te zullen kunnen aanbieden, al mag het van het clubbestuur niet op de Bosuil. Ondertussen blijft ACT as ONE de jeugdwerking steunen en zullen we ondanks het verbod van de club om de Bosuil te gebruiken het beloofde deel van de tent betalen. Ook al kunnen we er zelf geen gebruik van maken, de jeugd mag niet de dupe worden van deze bestuurskeuze. Wij houden woord en leven overeenkomsten na.

Tot slot benadrukken we nogmaals dat niet-owners voor ACT as ONE even goed supporters zijn als owners en hopen we dat het clubbestuur van zijn kant onze 2000 owners als geëngageerde supporters erkent.