Persbericht 09-04-2015 - Wat na weigering licentie?

Wat na weigering licentie?

Samen met alle Antwerp-supporters keek ACT as ONE  reikhalzend uit naar de beslissing van de licentiecommissie omtrent het behalen van de licentie betaald voetbal voor het seizoen 2015-2016. 

De eerste berichten waren hoopgevend en dus was ook ACT as ONE hoopvol. In het bijzonder was deze beslissing van groot belang omdat er zou moeten worden geoordeeld of dhr. Wauters zijn contract met GOALA BVBA terecht en correct had ontbonden. Immers stelt het bestuur van de NV RAFCM dat deze overeenkomst, inclusief schuldherleiding, nog steeds geldig is. Deze ingewikkelde juridische discussie is cruciaal voor het evalueren van de continuïteit en dus de toekenning van een licentie.

Onze teleurstelling was dan ook groot toen bleek dat er een aantal administratieve onvolkomenheden in het dossier zaten en de club hierdoor niet voldoet aan de algemene licentievoorwaarden.

ACT as ONE neemt kennis van de goede intenties van de club om de onvolkomenheden weg te werken maar het blijft een gemiste kans om te weten waar we staan. Op deze manier neemt de club een enorm risico voor het BAS en valt geenszins in te schatten wat er gaat gebeuren.

ACT as ONE zal RAFC altijd ondersteunen maar het zou roekeloos zijn geen scenario van doorstart voor te bereiden gezien de huidige stand van zaken. Het project van ACT as ONE blijft, ook bij het mogelijk niet halen van een licentie, doorgaan.

Anderzijds hopen we nog steeds op de licentie en roepen we alle partijen op in het belang van RAFC te denken en aan een oplossing te werken. We zijn er immers van overtuigd dat enkel een globaal akkoord met alle partijen voor de licentie kan zorgen.

Jammer genoeg blijven ACT as ONE en de supporters buitenstaanders en dus speelbal van zij die de club vandaag juridisch in hun greep hebben.

Het enige wat we kunnen doen is de komende dagen opnieuw gesprekken aanknopen met alle belanghebbenden in een ultieme poging om de laatste knopen te ontwarren. Dat zullen we met man en macht doen. Omdat we Antwerp doodgraag zien.

Steun ons daarin. Unite and act as one…