BREAKING, history in the making!

Patrick Decuyper, FASC en ACT as ONE tekenen krijtlijnen samenwerking uit. Fanparticipatie in de maak op Antwerp

Heuglijk nieuws voor alle Antwerp-fans: de Federatie van Antwerp-supportersclubs (FASC) en de Antwerp Community Trust (ACT as ONE) laten weten dat ze constructieve gesprekken voeren met de club. Beide partijen hopen in de toekomst nauw samen te werken met de club.

De krijtlijnen: wat ligt er op het tekenbord?

In een eerste fase zal de FASC – als vanouds – de ticketing voor uitwedstrijden voor haar rekening nemen. ACT as ONE zal o.a. de community-werking verzorgen en een ombudsorgaan oprichten, waar vragen en opmerkingen van fans aan het bestuur kunnen voorgelegd worden. De supporters krijgen ook een golden share, een vetorecht over stamnummer, naam en kleuren. Daarnaast mogen zij ook een waarnemer afvaardigen in het directiecomité van de nv RAFCM, die daar vragen en opmerkingen van de fans kan voorleggen, als tussenpersoon fungeert in de samenwerking tussen club en supportersorganen, en kan toekijken op het dagelijkse bestuur van de club.

In een latere fase, wanneer de vzw RAFC schuldenvrij is, zullen FASC en ACT as ONE samenwerken binnen de vzw RAFC, uiteraard met respect voor de reeds zetelende geassocieerde leden. Het stamnummer wordt in deze fase ook overgeheveld van de vzw RAFC naar de nv RAFCM, maar de fans hoeven niets te vrezen, want zij beschikken over de golden share met vetorecht daarover. Het DNA van Antwerp blijft dus verzekerd.

Binnen deze krijtlijnen is er nog heel wat werk te doen, maar club, FASC en ACT as ONE maken zich sterk de losse eindjes in de komende weken aan elkaar te knopen. Zodra de plannen concreet zijn, zullen ze op een infomoment toegelicht worden aan de fans. Zoals ACT as ONE in haar statuten bepaald heeft, mogen haar owners uiteraard eerst stemmen over de plannen, alvorens ze finaal goedgekeurd kunnen worden.

Er zal nog wel wat water door de Schelde stromen, maar alle dagen werken we samen aan een historische eenheid tussen club, FASC en ACT as ONE  via dewelke fanparticipatie in Antwerpen eindelijk van wal kan steken!