PATRICK DECUYPER ONTVANGT SAMENWERKINGSVOORSTEL VAN SUPPORTERS

Fanparticipatie in de maak op Antwerp – deel 2

Niet alleen de massaal bijgewoonde training zorgde gisteren op de Bosuil voor een uitgelaten sfeer. Her en der kon je al opvangen dat ACT as ONE en de FAS(C) een overeenkomst bereikten over de samenwerking met de club. Dit akkoord wordt nu aan Patrick Decuyper voorgesteld en wij hebben er alle vertrouwen in dat de Antwerp Community binnenkort nog veel meer voor 'ons Antwerp' zal kunnen betekenen!

Sinds we jullie op 22 mei het bericht van ACT as ONE en de FAS(C) bezorgden over de krijtlijnen die de supportersorganen samen met de club uittekenden, heeft ACT as ONE niet stilgezeten.

Vanuit die krijtlijnen pleegden we, op vraag van de club, overleg met de FAS(C) om zo tot een ontwerpvoorstel te komen over de samenwerking tussen club en supporters alsook het toekennen van de zogenaamde ‘golden share’ aan de fans.

Tijdens dat overleg bleek dat de grootste bekommernis erin bestond dat de ‘golden share’, zeggenschap over naam, nummer en kleuren, aan álle supporters moest toevertrouwd worden. Laat dat nu perfect inpasbaar zijn in de bestaande structuren van ACT as ONE. Meer nog, precies daarom is ACT as ONE als overkoepelend supportersorgaan opgericht, om te garanderen dat élke fan een stem heeft als het over NUNACO gaat!

Iedereen zal zich als Antwerp-fan gratis kunnen registreren bij ACT as ONE voor het ‘golden share ownership’. Wanneer er dan beslissingen genomen moeten worden over de NUNACO, zal elke fan een stem hebben.

Wat staat er dan juist in het voorstel?

STAP 1 - FAS(C) en ACT zijn het hierover eens:

  • FAS(C), bogend op een lange traditie en bestaansgeschiedenis, blijft verder als onafhankelijke vzw bestaan en ACT erkent en waardeert zonder enig voorbehoud deze zelfstandigheid.
  • ACT blijft verder als onafhankelijke vzw bestaan en FAS(C) erkent en waardeert zonder enig voorbehoud deze zelfstandigheid.
  • FAS(C) blijft actief als overkoepelend orgaan van de bij haar aangesloten supportersclubs, potentiële nieuwe supportersclubs en regelt en coördineert de ticketing voor de uitwedstrijden.
  • ACT zal, in samenwerking met de club, de community werking van RAFC uitbouwen.
  • ACT zal de werking van de “ombudsdienst” voor haar rekening nemen. Deze dienst zal beschikbaar zijn voor alle supporters en de Antwerp community.
  • FAS(C), ACT en de club zullen samen overleggen vanuit de onderscheiden bevoegdheden.
  • Wat betreft: 

golden share (C aandeel)

Dit wordt voorlopig toegewezen aan ACT as ONE met dien verstande dat uitdrukkelijk bepaald wordt dat dit tijdelijk is. Het is uiteindelijk de bedoeling dat wanneer zowel ACT als FAS(C) geïncorporeerd worden in de VZW RAFC – na betaling van de VZW RAFC en na de overdracht van de stamnummer van de VZW RAFC naar de NV RAFCM – ACT de golden share kosteloos overdraagt aan de VZW RAFC. Gebeuren er in tussentijd zaken die de golden share (nunaco) raken, dan is ACT verplicht, het advies in te winnen van de FAS(C) en de geassocieerde leden alvorens een beslissing hieromtrent te nemen .

lid van het directiecomité van NV RAFC M

Wordt aangeleverd door ACT. Het is daarbij de bedoeling dat dit akkoord kadert in de verdere uitwerking van een plan zoals voorgesteld door de heer Decuyper. Dit wordt nog verder uitgewerkt met de club.

STAP 2

Het lijkt ons dat er dan gesprekken dienen aangegaan te worden tussen de geassocieerde leden, de NV RAFCM, FAS(C) en ACT over de verdere structurering van dit alles.

CONCLUSIE

We zijn bijzonder hoopvol dat we binnenkort allemaal samen kunnen klinken op de samenwerkingsovereenkomst tussen fans en club. Zodra de club haar zegen geeft, hoor je het van ons. Bovendien plant ACT as ONE naar goede gewoonte een infomoment (gekoppeld aan een algemene vergadering) om een woordje uitleg te geven en op jullie vragen in te gaan.

Tot gauw!