History in the making part 3

Van principe-akkoord naar overeenkomsten

Het was genieten woensdagavond, in ons aller kolkend Bosuilstadion, waar we onze voet naast die van de kakkers plaatste. Een resultaat van het vele harde werk dat reeds werd geleverd op verschillende vlakken. De nieuwe equipe rond sterke man De Cuyper is daar dagelijks mee bezig, net zoals wij. Recent konden jullie lezen dat ASA opging in ACT as ONE en dat er met FASC een principe-akkoord gesloten werd over:

  • Oprichting overlegorgaan met de club
  • Community werking
  • Ombudsdienst
  • Golden Share (NUNACO)
  • Lid directiecomité

Het is nu de bedoeling dat wij dat principe-akkoord omzetten in overeenkomsten met de club én dat kan ACT as ONE pas officialiseren nadat onze owners daarover hebben gestemd. Voor alle duidelijkheid, er is dus nog niets beslist, dat zullen jullie, onze owners, doen.

Wat betreft het gratis lidmaatschap voor de NUNACO: Het stamnummer, de naam en kleuren van onze club behoren elke supporter toe. Daarom ook dat iedereen zich hiervoor gratis zal kunnen registreren. Hoe dat concreet zal verlopen en hoe we verhinderen dat niet-antwerpsupporters zich registreren zal het voorwerp uitmaken van verdere onderhandelingen.

Owners van ACT as ONE zullen echter beslissen over het inhoudelijke van de vijf bovenstaande punten. Bovendien zullen ze kunnen blijven deelnemen aan de verschillende concepten die ACT as ONE uitwerkte, zoals DINE as ONE, RUN as ONE of DIET as ONE. We zijn volop bezig met die concepten verder uit te werken, hopen van ze samen met de club te gaan gebruiken, en zullen er nieuwe ontplooien. Noteer alvast het idee ACT on TOUR en wie weet ziet SUPPORT as ONE dit jaar het levenslicht.

ACT as ONE blijft ondertussen haar lange termijn visie trouw en gaandeweg zullen onze owners het traject bepalen.

We werken nog steeds dagelijks hard aan de toekomst van onze club én de fanparticipatie die daaraan verbonden is, en ACT as ONE zal haar statuten consequent navolgen. One fan, one vote en het recht om die stem te gebruiken bij beslissingen die moeten worden genomen staan daarin op de eerste plaats.