ACT as ONE licht ogenschijnlijk rustig jaar toe

“Het is zo stil rond ACT as ONE,” horen we de laatste weken steeds vaker en we kunnen het alleen maar beamen. Het voorbije anderhalf jaar hebben we bijzonder veel tijd, energie en nog veel meer geduld geïnvesteerd om een samenwerking met het clubbestuur op poten te zetten en om de eigenheid van ‘ons Antwerp’ veilig te stellen door de NUNACO (stamnummer, naam en kleuren) bij de fans onder te brengen.

Het heeft echter niet mogen zijn.

Zolang de gesprekken met het clubbestuur liepen, konden we niet altijd even transparant communiceren als we wilden. Nu duidelijk is dat er voor ons als fans niets wezenlijks te halen valt, zetten we voor jullie alles op een rijtje. Conclusies kan iedereen voor zichzelf trekken.

Update 16 oktober 2016:

Voor Antwerp-supporters die ons niet op de voet volgen, lijkt het alsof ACT as ONE plots weer opduikt nu ex-makelaar John Bico op de Bosuil opduikt.

Hieronder kunnen ook zij lezen dat ACT as ONE alles in het werk gesteld heeft om de kansen gaaf te houden op een verankering van NUNACO bij de fans. Omdat Patrick Decuyper meermaals te kennen gaf dat kritische vragen en opmerkingen bij hem niet in goede aarde vallen – en al zeker niet via de (sociale) media – zette ACT as ONE haar communicatie op een laag pitje. Een moeilijke oefening voor een vzw die transparantie naar haar leden nastreeft.

Niet echt onverwacht, werd de voorbije zomer onmiskenbaar duidelijk dat Patrick Decuyper niet langer de intentie had om zijn eigen voorstel door te willen voeren, namelijk de fans een ‘gouden aandeel’ met vetorecht over NUNACO geven.

Tot dat moment kon ACT as ONE niet anders dan de gesprekken alle kansen te geven, ook als dat ten koste van haar kritische stem ging. NUNACO is immers het hart en de ziel van Antwerp: een ander stamnummer, een andere naam, andere kleuren, ... ? Dat zou het einde betekenen van het enige echte Antwerp.

Geëngageerde supporters met een vetorecht op stamnummer, naam en kleuren maken de club minder interessant voor potentiële kopers, ten minste de kopers die voor de fans onaanvaardbare plannen met NUNACO koesteren. Antwerp-supporters die willen komen juichen voor bijvoorbeeld een met een andere Antwerpse club gefuseerd Red Bull Antwerp met stamnummer 155 in rood en paars lijken eerder schaars, daarom is NUNACO ook vanuit commercieel oogpunt van groot belang,

Op dat punt zouden supporters en investeerders elkaar normaal net moeten kunnen vinden.

Patrick Decuyper heeft het niet zo begrepen op factoren die de verkoopwaarde van zijn product volgens hem negatief zouden kunnen beïnvloeden. Die duldt hij niet in de werking van RAFC.

Nu de kans op NUNACO bij de fans helaas gevlogen is, kan ACT as ONE zich weer vrijuit profileren als kritische stem van de supporters en moeten we ons als supporterskoepel zo goed mogelijk voorbereiden op welk mogelijk scenario dan ook.

Met rood-witte groeten,

de voltallige ploeg van ACT as ONE