ONTSLAG BICO EERSTE STAP IN GOEDE RICHTING?

Het clubbestuur van Antwerp heeft John Bico ontslagen.

Zo zie je maar wat eendracht onder de supporters teweeg kan brengen.

Misschien zijn zij zelf nog het meest verbaasd dat zij deze invloed hebben op het beleid. 

Hopelijk is dit tevens de aanzet voor Patrick Decuyper om met ACT as ONE in een open dialoog de reeds lang gemaakte beloftes ook maar eens na te komen:

  • Nunaco (stamnummer, naam en kleuren van Antwerp) in handen van de fans geven i.p.v. een zinloze opname in de statuten van de nv van Patrick Decuyper;
  • de beloofde zetel in de raad van bestuur van de nv voor een vertegenwoordiger van de fans;
  • en de bekendmaking van de investeerders.

Wat dat laatste punt betreft wensen we ook de bevestiging te zien dat John Bico niet (meer) financieel betrokken is bij Antwerp.