Doelstelling ACT as ONE

Waarom ook alweer ACT as ONE?
Het doel van ACT as ONE spreekt voor zich: de hondstrouwe en massale steun van de fans ook officieel verankeren in de structuur van de club zelf. Hoe doe je zoiets? Door aandelen in handen te krijgen en op die manier inspraak te hebben in het beleid. Het uiteindelijke doel is om 50%+1 aandelen in handen van de supporters te brengen. In de lange weg daar naartoe zijn heel veel (tussen)stappen mogelijk.

Samen
ACT dat doen we samen, ‘as ONE’. Uiteindelijk is deze vzw niet meer dan een bundeling van de krachten van alle individuele Antwerp-supporters. In de eerste plaats wil ACT as ONE daarom alle fans samenbrengen. Voor een éénmalige bijdrage van 135 euro ben je owner (lid) in de vzw Act as ONE. Owners hebben stemrecht en via het democratische principe ‘1 fan, 1 stem’, kan elke roodwitte supporter door dit stemrechtmee beslissen en het bestuur van ACT as ONE verkiezen.

Maar ACT as ONE wil meer doen dan enkel de supporters verenigen. Een gezonde club heeft immers nood aan sponsors en investeerders. Ook de buurt moet betrokken worden bij de club en samenwerken met overheden vormt voor alle partijen een meerwaarde.

Lange termijn
Via het overnemen van aandelen kan ACT as ONE inspraak verwerven in de club. Inspraak is niet hetzelfde als zélf besturen. Daarvoor zijn er binnen de club dagelijks bekwame mensen actief. De door de owners verkozen bestuurders van ACT as ONE hebben daarom eerder een controlerende functie. Ze hebben zicht op het beleid van de club en rapporteren aan de achterban, de owners. Wanneer de supporters 50%+1 aandelen bezitten kan ACT as ONE ook bepaalde beslissingen tegenhouden. Hierbij denken we dan in de eerste plaats aan zaken zoals het veranderen van de naam, het wijzigen van de clubkleuren of – stel je voor – het doorvoeren van een fusie. Niets wijst er op dat zulke zaken op korte termijn zullen gebeuren maar met een rijke historie van 136 jaar is RAFC een club die generaties overleeft en meer uitstraalt dan voetbal alleen. Om ook onze kinderen en kleinkinderen de kans te geven te genieten van deze bloedmooie club is het aan ons om actie te ondernemen en de club te behoeden voor bepaalde gevaren die het moderne voetbal met zich meebrengt.

Korte termijn
ACT as ONE werkt en denkt dus vooral op lange termijn. Dat sluit echter niet uit dat er ook op korte termijn zaken verwezenlijkt kunnen worden. Zo mobiliseerden we zoveel mogelijk volk voor de eerste thuiswedstrijd van het seizoen en hielpen we onder meer bij de Rode Neuzen-actie. Mocht de club ondervinden dat ze hulp kan gebruiken bij bepaalde zaken weet ze dat wij altijd bereid zijn mee naar oplossingen te zoeken.

Rust
De hectische periode van een dik jaar geleden, waarbij ACT as ONE in allerijl plannen diende te smeden om het voortbestaan van de club te (helpen) verzekeren zijn sinds de succesvolle overname van de club door Patrick Decuyper gelukkig van de baan. Door het werk van Decuyper en zijn team klom de club verbazend snel uit een zeer penibele situatie en werd er hard aan een nieuwe structuur gewerkt. Sportief maken we voor het eerst sinds jaren een topseizoen mee. Daar genieten we momenteel met zijn allen volop van!

Toch blijft ACT as ONE een meerwaarde voor RAFC. Via ACT kan de club bijvoorbeeld beroep doen op vrijwilligers. Door ACT as ONE te betrekken schat je de supporters naar waarde en toon je dat je in hen een volwaardige en onvervangbare partner ziet en om hen geeft. Die wisselwerking zorgt er onder meer voor dat (sportief) mindere periodes beter overbrugd zullen kunnen worden en dat het wij-gevoel heel sterk gaat leven. Maar om die zaken in de toekomst te realiseren moeten we ons als supporters eerst verder massaal verenigen binnen ACT as ONE.

Denk ook jij aan later?
Interesse om lid te worden? Maar liefst 2045 supporters gingen je reeds voor! Sluit je bij hen aan en word ook lid van ACT as ONE: www.actasone.be/lidworden.

Alvast van harte welkom!