Abonnementsprijzen RAFC: nooit te laat om een beslissing te herzien!

Het hing in de lucht: een nieuw recordaantal abonnementen op Antwerp. Op fora werd al gespeculeerd hoeveel abonnees we komend seizoen zouden mogen verwelkomen: “7000? Te weinig, zéker 8000-9000”. “Wie weet wel 10.000 en zo élke thuismatch een vol huis”, droomden verschillende supporters na het voorbije topseizoen … Afgelopen vrijdagnacht sloeg één bericht die droom keihard aan diggelen: de abonnementsprijzen voor komend seizoen werden door de club gepubliceerd. Prijsverhogingen stonden centraal. Vooral een koppeling van het entreegeld aan consumpties en eventueel een parkingsabonnement zorgde op tribune 1 voor soms buitensporige prijzen. Ondanks het bizarre tijdstip van communiceren stond het supporterslegioen toch snel in lichterlaaie. Dit keer –spijtig genoeg- niet om de ploeg vooruit te stuwen maar vol afschuw over de prijzen waar uitgerekend de meest kwetsbare supporters het voornaamste slachtoffer van zouden worden.

Nood aan middelen

Dat Antwerp nood heeft aan fondsen is een open deur intrappen. Zowel om te groeien als om de historische schulden weg te werken is er nood aan geld. Door de prijsverhogingen is het wel zuur dat met de hondstrouwe supporters net de enige groep die historisch gezien niet verantwoordelijk gesteld kan worden voor de financiële problemen belast wordt met stijgende prijzen. Er zijn andere manieren om geld in het laatje te brengen zoals een vol stadion, ruime keuze aan merchandising (waardoor wie het financieel kan hier meer uit kan geven), aantrekken van extra sponsors waarbij vooral een hoofdsponsor,…

Liverpool FC luistert naar fans

Liverpool FC (Europa-league finalist en bekend om zijn fantastische, trouwe fans) maakte enkele maanden geleden bekend dat de prijs van een ticket in de ‘main stand’ werd verhoogd tot 77 Britse pond. Het gevolg was een symbolische protestactie in de 77e minuut tijdens de eerstvolgende thuiswedstrijd na deze aankondiging. Duizenden supporters verlieten voortijdig het stadion. Enkele dagen later trok het clubbestuur de verhoging weer in. Bovendien werden ook een aantal andere eisen omtrent tickets van het lokale supporterscollectief ingewilligd. Er zijn bij Liverpool FC ongetwijfeld -net als nu op Antwerp- verschillende fans die de verhoging wel kunnen betalen maar uit solidariteit met andere fans besloten om samen op te komen tegen deze beslissing.

Lees de verontschuldigingen van de eigenaars van Liverpool FC aan de fans in The Guardian.

Kwetsbare groepen grootste slachtoffers prijsverhoging

De prijsverhogingen raken vooral de sociaal meest kwetsbare groepen. Een gelijk aantal parkeerplaatsen als vorig jaar voor mindervaliden en fans die moeilijk te been zijn biedt mogelijk een uitweg. Voor 60-plussers, studenten en 12 tot 16-jarigen lijkt een overgangsregeling dan weer een mooie oplossing.

Ook de habitués van tribune 1 voelen deze verhogingen onvermijdelijk. De visie daarachter begrijpen we: meer ‘business people’ naar tribune 1 lokken. Dat deze tribune opgelapt werd en zo aan comfort heeft gewonnen kan je niet ontkennen. Maar of ze gepromoot kan worden richting bedrijfswereld als een moderne netwerk-tribune roept toch twijfels op. Daarvoor werden destijds de business seats gebouwd. Dat is nooit een architecturale hoogvlieger geweest maar het biedt ondernemers en bedrijven wel de kans wedstrijden in een ander kader te beleven. Een aantal bijkomende ingrepen aan de business seats zouden daarom meer effect kunnen hebben dan het verhogen van de prijzen in een aantal vakken van tribune 1. Denk maar aan het creëren van een aantal outside seats door bijvoorbeeld het weghalen van het glas (en zo het binnenhalen van onze bekende sfeer).

Ontvang ondernemers daar op de manier waarop zij dat verwachten. Tribune 1 lijkt ons daarvoor niet geschikt op uitzondering van vak C. Het lijkt ons geen goed idee om te gokken dat duurdere prijzen de bedrijfswereld als vanzelf naar tribune 1 zullen lokken, integendeel… Daarvoor ontbreken er toch een aantal essentiële zaken in de vakken A, B, D en E. De troeven van dat deel van tribune 1 liggen elders. Het grootste deel van deze tribune kan (blijven) dienen om supporters die slecht te been zijn een betaalbaar en voldoende comfortabel alternatief te bieden. Ook mensen die niet zo gesteld zijn op drukte en liever tribune 2 en 3 vermijden kunnen op tribune 1 terecht. Een overgangsregeling kan ook hier soelaas bieden. Een bronzen betaalkaart dit jaar aan 250 euro of een kaart aan 150 euro die niet geldig is op vip-locaties.

Overleg

ACT as ONE staat voor supportersparticipatie, voor overleg en consensus. Deze eenzijdig besliste prijsverhoging druist bijgevolg in tegen onze visie van een moderne voetbalclub, tegen alles wat in onze statuten staat. Zoiets kunnen we niet zomaar laten passeren. De afgelopen dagen bleek dat een ruime meerderheid van supporters solidair is met elkaar. Zij hebben geen zin om de jongste én oudste supporters te zien afhaken of om komend seizoen op een quasi lege tribune 1 te moeten turen. Soms maak je fouten, volgens ACT as ONE en de meerderheid van Antwerp-supporters is dat hier het geval. Om een fout weer recht zetten is het echter nooit te laat. Wij hopen dan ook dat het clubbestuur de prijsverhoging correct analyseert en deze beslissing zal herzien na verder overleg.

Wij moedigen onze ploeg liever aan in een vol stadion (inclusief tribune 1 en business seats) dan dat er wedstrijden gespeeld worden voor twee volle en twee quasi lege tribunes? Dat gevaar bestaat nu want samen met de vele suggesties en hartverwarmende solidariteit ontvingen we de afgelopen dagen ook berichten van mensen die zullen (moeten) afhaken. Omdat een voetbalwedstrijd voor hen te duur wordt, omdat ze de parking nodig hebben om nog op eigen kracht op de tribune plaats te kunnen nemen of omdat ze Antwerp als gezin beleven en dat op hun favoriete tribune nu financieel niet meer haalbaar is.

ACT as ONE: dat zijn de fans. De gebruikte argumenten en voorbeelden uit bovenstaande tekst ontvingen we van individuele supporters. De teneur was echter steevast dezelfde en kunnen we als besluit terug brengen op volgende 3 zaken:

1)      ACT as ONE rekent op de solidariteit onder de supporters. Ook ouderen, jongeren of andersvaliden moeten naar de Bosuil kunnen komen.

2)      ACT as ONE stelt een betere benutting van het stadion voor. Werk aan de exploitatie en het rendement van de business seats, en laat de modale supporter zijn zitje op tribune 1 houden.

3)      ACT as ONE stelt vast dat de supporters geacht worden de historische schulden mee af te lossen om de club gezond te krijgen. Overleg met diezelfde supporters was dan niet misplaatst geweest. Daarom betreuren we het des te meer dat ACT as ONE niet betrokken werd bij de bepaling van de nieuwe ticket-, abonnementsprijzen en andere formules.

4)      ACT as ONE zoekt graag mee naar oplossingen. Zélfs als we daarvoor wat meer moeten betalen. Maar wel in overleg, dus met respect voor de achterban.