ACT blijft de belangen van de fans verdedigen en gaat niet op in nieuwe vzw

In overleg met het bestuur van de nv RAFC Management en de FAS(C) zocht ACT as ONE het voorbije jaar naar een manier om de NUNACO (stamnummer, naam en kleuren), de identiteit van Antwerp, veilig te stellen. Helaas blijken het aanbod en de eisen van het clubbestuur momenteel niet te rijmen met de visie van ACT as ONE om de NUNACO ondubbelzinnig en duurzaam bij de Antwerp-fans te verankeren. 

Het clubbestuur

1)      wenst een (nieuw) op te richten overkoepelend supportersorgaan, niet ACT as ONE of FAS(C).
ACT as ONE is net opgericht om alle Antwerp-fans te vertegenwoordigen. Via een systeem van toegetreden leden zou elke fan zich eenvoudig kunnen aanmelden.

2)      stelt dat het doel van dit orgaan de promotie van de club en de Antwerp-community moet zijn en dat de communicatie van ACT as ONE, FAS(C), enz. via dit orgaan moet lopen.
ACT as ONE ziet eerder de vertegenwoordiging van de supportersbelangen als kerntaak en wil verder als onafhankelijk orgaan deze belangen blijven verdedigen en daarover openlijk en kritisch – uiteraard steeds in het belang van onze club – kunnen communiceren indien nodig. 

Het clubbestuur wil de NUNACO ‘veiligstellen’ via een wijziging van de statuten van de nv RAFC Management en inspraakrecht van een nieuwe vzw bij beslissingen over de NUNACO. Daar heeft het bestuur van ACT as ONE volgende vragen en bedenkingen bij:

  • Waar bevindt de NUNACO zich nu? Vooraleer een samenwerkingsakkoord te sluiten, dienen de fans door het clubbestuur volledig ingelicht te worden over de recente overdracht van het stamnummer uit de vzw RAFC naar de nv RAFC Management zoals gepubliceerd in Sportleven, waar ook de oproep aan schuldeisers  verscheen om zich te melden.  Vormt het negatief eigen vermogen van de nv geen risico voor het behoud van de NUNACO? Wat zijn de toekomstplannen van en met de nv, hoe wil men onder andere het negatief eigen vermogen wegwerken? ACT as ONE kan zichzelf niet buitenspel zetten en alle fanparticipatie en -vertegenwoordiging opgeven als er hierover geen duidelijkheid en garanties zijn.
  • ACT as ONE wil geen vrijblijvende en niet-bindende inspraak over de NUNACO  maar een echte Golden Share, een aandeel met stem- en vetorechten. We verwijzen hierbij graag  nogmaals naar ons recent artikel over Fortuna Sittard waar de supporters na de overname nog steeds de Golden Share blijven bezitten. 

Heb je nog vragen of opmerkingen? Stuur ze naar info@actasone.be. We houden eraan jullie zo volledig mogelijk te informeren over de stand van zaken van jouw en ons Antwerp en de moeilijke weg naar échte fanparticipatie.

We zullen binnen afzienbare tijd ook onze visie en het verloop van de gesprekken weergeven in een uitgebreidere tekst om jullie ter dege in te lichten. 

Met rood-witte groet

Het bestuur van ACT as ONE