Terugbetaling (special) ownership kan tot 28-2-2017 - ACT as ONE neemt nieuwe start

ACT as ONE neemt nieuwe start

Vorige zomer peilde ACT as ONE via een online bevraging naar de mening van zijn owners aangaande hun financiële inbreng in ACT as ONE. De resultaten van deze enquête hebben de raad van bestuur gesterkt in het nemen van volgende beslissing: een eenmalige mogelijkheid tot uitstap als owner mét terugbetaling van het owner-geld.

Waarom? ACT as ONE heeft de voorbije jaren fondsen geworven om Antwerp voor het faillissement te behoeden én om er dan in één beweging een fan owned club van te maken, waar fanparticipatie de evidente erkenning is van de fan als solide fundament en meerwaarde voor Antwerp en bij uitbreiding voor de hele Antwerpse gemeenschap. Fans die niet langer achter dit streven staan, wil ACT as ONE niet tegen hun zin owner laten blijven. Zij krijgen tot uiterlijk 28 februari 2017 de eenmalige gelegenheid omhet ownership stop te zetten en het owner-geld terugbetaald te krijgen. Ook ‘special owners’ zoals de famous, silver en golden owners kunnen hun ownergeld terugbetaald te krijgen. Zij kunnen volledig uitstappen (volledige terugbetaling) of ‘gewoon’ owner worden (terugbetaling van hun special ownership minus 125€).

Waarom toch nog investeren in het fonds van de Antwerp Community Trust?
Het is nog steeds niet duidelijk wie de investeerders zijn achter dhr. Patrick Decuyper. Zolang hun identiteit niet gekend is, valt het niet uit te sluiten dat de mogelijkheid zich vroeg of laat aandient voor ACT as ONE om aandelen te verwerven in de nv RAFC Management. Als dat gebeurt, zullen we aan onze owners ter goedkeuring voorleggen om de fondsen daarvoor te gebruiken. Daarom is de eenmalige kans om het ownergeld terugbetaald te krijgen in de tijd beperkt, meer bepaald tot 28 februari 2017. Na die datum wil ACT as ONE zeker zijn van de ondergrens van het fonds dat aangewend kan worden om aandelen te verwerven.

Een tweede reden waarom ACT as ONE over een fonds wil blijven beschikken, is ter bescherming van het patrimonium (met o.a. Naam, Nummer en Kleuren (NuNaCo) van de club. Uit recente communicatie tussen de KBVB en de vzw RAFC blijkt immers dat er onduidelijkheid bestaat over waar het patrimonium zich momenteel bevindt. Op het moment dat er dringend geld nodig is om het patrimonium van verdwijning te vrijwaren, wil ACT as ONE snel over de nodige fondsen beschikken.

ACT as ONE wil bovendien blijven werken aan de realisatie van zijn doelstellingen. We willen de identiteit en het karakter van Antwerp beschermen en tegelijk het overkoepelende collectief van en voor de Antwerp-fans zijn en blijven, het collectief dat ijvert voor de rechten van de Antwerp-fans en voor fanparticipatie in Royal Antwerp Football Club. Een democratische werking, transparantie en een kritische houding zijn daarbij onontbeerlijk om een financieel en sociaal duurzaam gezond RAFC uit te bouwen.

Praktisch:
Onderschrijf je de doelstellingen van ACT as ONE niet (langer) en wil je jouw owner-geld teruggestort krijgen? Stuur dan een aangetekend schrijven met vermelding van je naam, owner-nummer en rekeningnummer en ‘uitstap’ (voor special owners is ook ‘naar gewoon owner’ mogelijk) naar:

ANTWERP COMMUNITY TRUST
T.a.v. Bram Broeckx
Blivensstraat 54
2100 Deurne

ACT as ONE verbindt zich ertoe de gevraagde verrichtingen zo snel mogelijk te behandelen.

Wie op 1 maart 2017 owner is of het daarna wordt, onderschrijft dus expliciet de hierboven opgesomde doelstellingen van ACT as ONE en komt niet meer in aanmerking voor een terugbetaling van zijn/haar ownergeld. Wel worden bij een eventuele ontbinding van de vzw ACT as ONE de ownergelden – zoals statutair bepaald – uit het beschikbare actief teruggestort.

Gezien de beperkte werkingskost en als dank voor de trouw van de owners besliste de raad van bestuur van ACT as ONE eveneens dat de owners de komende 2 jaar geen jaarlijks lidgeld (van 10€) hoeven te betalen.

Als raad van bestuur wensen wij álle owners te bedanken, ook zij die hun ownership nu stopzetten, voor het vertrouwen dat zij in ACT as ONE gesteld hebben toen onze liefdevolle kleuren dreigden te verdwijnen. Ook in de toekomst zullen we bewijzen dat vertrouwen waard te zijn.

Met rood-witte groeten
Het bestuur van ACT as ONE