Voortgang oprichting verbindend supportersorgaan - april 2017

Beste Antwerp-fans

Begin januari 2017 kregen wij, het bestuur van ACT as ONE - bij grote meerderheid - een mandaat van onze owners om te onderhandelen met de oprichters van een nieuw, overkoepelend Antwerp-supportersorgaan. Sindsdien hebben wij bijna wekelijks vergaderd en onderhandeld. Om de oprichting van het nieuwe orgaan alle kansen te geven, hebben wij in alle discretie gewerkt. Bijgevolg hebben jullie weinig van ons vernomen de voorbije drie maanden, waarvoor onze excuses. In de gegeven omstandigheden konden wij niet anders.

Maar vandaag kunnen we eindelijk goed nieuws brengen. ACT as ONE heeft een Intentieverklaring geschreven, die de basis zal zijn voor de verdere gesprekken. Deze Intentieverklaring is een werkdocument en er kan nog aan gesleuteld worden. Het bestuur van RAFC – met wie we terug aan de tafel hebben gezeten – is op de hoogte van de Intentieverklaring, net als alle partijen die betrokken zijn bij de oprichting van het nieuwe supportersorgaan. Er is een werkgroep opgericht met leden van alle betrokken partijen, die volgende woensdag, 12/04/2017, zal samenzitten om de Intentieverklaring te bespreken en hopelijk te finaliseren. Als er een akkoord komt, dan zullen vervolgens de statuten van het nieuwe orgaan worden geschreven. Als we tot een overeenkomst komen, garanderen wij dat het nieuwe orgaan democratisch zal functioneren. Het belangrijkste nieuws voor ons is dat ACT as ONE bij de oprichting van het nieuwe orgaan de meerderheid van de leden zal aanleveren die zullen werken in de operationele cellen ‘Community’ en ‘Klachtenbehandeling’. Deze cellen zullen, net als alle andere operationele cellen, rechtstreeks samenwerken met de bevoegde leden van het bestuur van RAFC.

We hebben sinds onze Algemene Vergadering van 5 december 2016 hard gewerkt om tot op dit punt te komen en zullen ons blijven engageren om onze doelstellingen te bereiken. Maar uiteraard zijn het onze owners die uiteindelijk zullen beslissen welke weg ACT as ONE inslaat. Daarvoor zullen wij te gepasten tijde een volgende Algemene Vergadering organiseren. die de AV die was gepland voor de maand april 2017, vervangt.

De Intentieverklaring voor een samenwerking tussen alle Antwerp-supporterscollectieven vinden jullie hier. Als jullie vragen of opmerkingen hebben, dan kunnen jullie ons bereiken via info@actasone.be. We staan jullie graag te woord.

Met rood-witte groeten
Het bestuur van ACT as ONE