Overkoepelend overlegcomité tussen ACT as ONE en FASc

Beste Royal Antwerp-fan,

De gesprekken over een overkoepelend Antwerp-supportersorgaan hebben geleid tot een intense samenwerking tussen ACT as ONE en FASc, de Federatie van Antwerp Supporters (Clubs). De samenwerking is gestructureerd in een overkoepelend overlegcomité bestaande uit bestuurders van ACT as ONE en FASc. Beide organisaties blijven dus zelfstandig bestaan en gaan niet op in een nieuwe vzw.  Het overkoepelend comité komt tweewekelijks formeel bijeen, maar in wezen is er sinds het begin van de zomer voortdurend overleg.

Tijdens de eerste vergaderingen van het overlegcomité tussen FASc en ACT as ONE stonden orde en veiligheid, Antwerp-fanbeleving, en de noodzaak van het behoud van het volkse karakter van RAFC hoog op de agenda. Het belangrijkste agendapunt is echter de doelstelling van het overleg, namelijk de belangen van jullie, de Antwerp-fans, te dienen. Daarom zullen ACT as ONE en FASc zo snel mogelijk gezamenlijk een ombudsdienst oprichten, om aan jullie vragen en opmerkingen te beantwoorden, en om jullie mee de agenda van het overkoepelend overlegcomité te laten bepalen. Wij verbinden ons er ook toe om na elke vergadering van het overlegcomité een verslag openbaar te maken.

Wat FASc, ACT as ONE, en iedereen met een rood-wit hart verbindt, is dat wij Antwerp-supporters zijn. Een logische doelstelling van het overkoepelend overlegcomité is dan ook om RAFC te steunen, te helpen, in te lichten en te bevragen. Daarom zijn wij blij te kunnen melden dat de samenwerking tussen ACT as ONE en FASc vanuit het clubbestuur van RAFC wordt gesteund.

Wij begrijpen dat er een lange periode van stilzwijgen achter ons ligt, die bij sommigen vragen en zelfs ergernis heeft opgewekt. Daarvoor verontschuldigen wij ons. Al die tijd zijn wij hard blijven werken, maar onze dossiers, of onze gesprekspartners, (ver)eisten discretie. In de (nabije) toekomst zullen onze acties van de voorbije tijd en de resultaten daarvan voor iedereen zichtbaar en transparant worden.

In tussentijd willen wij graag afsluiten met een woord van dank. Dank aan het nieuwe bestuur van RAFC dat wij eersteklassevoetbal kunnen zien op de Bosuil! Wij kijken de toekomst tegemoet, en dat mag binnenkort, vanop tribune 2, zelfs letterlijk genomen worden.

Tekenen gezamenlijk,

met rood-witte groet,

Het bestuur van FASc en het bestuur van ACT as ONE