ACT as ONE: Algemene Vergadering dinsdag 29/10/2019 om 20u

Beste fans,

ACT as ONE: Algemene Vergadering dinsdag 29/10/2019 om 20u

De  jaarlijkse Algemene Vergadering van ACT as ONE is gepland op dinsdag 29 oktober om 20u. De AV vindt plaats in de grote perszaal van tribune 1 in ons eigenste Bosuilstadion. De deuren van de vergaderruimte gaan open om 19u.

Samen met de club presenteren wij het community dossier voor Royal Antwerp Football Club. Gezien deze doorbraak op het vlak van supportersparticipatie op de Bosuil is dit voor ACT as ONE een uiterst belangrijke AV. We rekenen op jullie massale aanwezigheid! Gelieve tijdig aanwezig te zijn voor de registratie voor de stemming over de agendapunten. Het einde van de AV is voorzien tussen 21u30 en 22u. Daarna is er nog tijd om na te praten.

Infovergadering :

 • Verwelkoming 

 • Presentatie community werking en supportersoverleg

Officiële gedeelte (enkel voor onze effectieve leden)
De agendapunten voor de AV zijn:

 • Statutaire algemene ledenvergadering :

  • Registratie aanwezige leden

  • Vorming bureau

  • Goedkeuring jaarrekening

  • Kwijting en décharge bestuur

  • Ontslag bestuurders

  • Benoeming nieuwe bestuurders

Hopelijk tot dan!

Met rood-witte groet
Het team van ACT as ONE