Beken kleur - word steunend lid van ACT as ONE

Word steunend lid van ACT as ONE

Het zijn woelige tijden op de Bosuil. Wisselvallige sportieve prestaties, trainerswissels, maar vooral heel veel onduidelijkheid. Sinds de komst van Patrick Decuyper hebben wij fans er het gissen naar in wiens handen Royal Antwerp FC zich precies bevindt, en waar onze club naar op weg is. Als er al sprake zou zijn van onenigheid onder de Antwerp-supporters, dan draagt die onzekerheid daar zeker aan bij. ‘Verdeel en heers’ is een oeroude politieke tactiek. Wij Antwerp-fans moeten ons niet laten verdelen, we moeten ons verenigen en organiseren! Dat is ook de reden waarom ACT as ONE werd opgericht.

Na de publicatie van de ‘tijdlijn’ met de verwezenlijkingen van ACT as ONE hebben we heel veel reacties gekregen. Sommigen roemden ons voor onze inzet, anderen maakten eruit op dat al dat werk een maat voor niets is geweest, en verklaarden dat ze de toekomst van RAFC heel somber inzagen. Er waren er die zegden dat ze het opgaven. Nog anderen waren ronduit boos op het clubbestuur. Tijd om nog eens alles helder te stellen.

De tijdlijn kan je onderaan dit bericht nog eens bekijken, of via deze link: klik hier

ACT as ONE? Antwerp voor elke fan!

Eerst en vooral willen wij van ACT as ONE nogmaals benadrukken dat we er zijn om het voortbestaan van Royal Antwerp FC te verzekeren en dat wij er zijn voor álle Antwerp-fans. Het clubbestuur heeft te pas en te onpas verklaard dat ACT as ONE niet alle Antwerp-supporters vertegenwoordigde en daarom geen volwaardige gesprekspartner kon zijn.
ACT as ONE telt op dit moment nochtans ruim 2050 ‘owners’, allemaal mensen die op democratische wijze de richting van ACT as ONE mee bepalen. Iedere ‘owner’ heeft stemrecht in de Algemene Vergadering, en het bestuur van ACT as ONE, steeds verkozen met een mandaat voor twee jaar, is statutair verplicht om zich neer te leggen bij de stemming op de Algemene Vergaderingen, en de door de ‘owners’ gekozen richting van ACT.
Daarnaast stelde ACT as ONE ook aan het clubbestuur voor om met steunende leden te werken, zodat niet alleen ‘owners’ zich kunnen laten vertegenwoordigen door ACT as ONE, maar elke Antwerp-fan.

de kracht van ACT as ONE: garanties

De NUNACO moet écht verankerd worden bij de Antwerp-fans en niet zogezegd ‘beschermd’ via een aanpassing van de statuten van de nv RAFC Management (hierna RAFCM), de nv van Patrick Decuyper die Antwerp in handen heeft en via een vaag ‘inspraakrecht’, zonder enige garantie op beslissings- of vetorecht. Zo’n aanpassing is immers even snel weer ongedaan gemaakt. Maar om die eis zo veel kracht bij te zetten dat het clubbestuur hem niet kan negeren, heeft ACT as ONE de steun van de fans nodig.

Kortom, hoe meer leden, hoe groter de kans dat Antwerp Antwerp blijft!

Owners en steunende leden: Elke Antwerp-fan bij ACT as ONE

ACT as ONE kent twee soorten leden, werkelijke en toegetreden.

Werkelijke leden zijn Antwerp-fans of sympathisanten die 125€ betalen/betaalden om ‘owner’ te worden om op termijn een daadwerkelijke participatie in de aandelen van de club na te streven. Zij genieten alle lidmaatschapsrechten die in de statuten van de vzw ACT as ONE zijn opgenomen.

Toegetreden leden (hierna genoemd: de steunende leden). Om het ledenaantal en de representativiteit van ACT as ONE te vergroten, maken we het steunend lidmaatschap van ACT as ONE een stuk aantrekkelijker: elke Antwerp-fan kan zich vanaf nu heel eenvoudig via een owner aanmelden (zie hieronder) en na aanvaarding door de raad van bestuur van ACT as ONE, steunend lid worden.

Een steunend lidmaatschap, wat houdt dat in?

Wanneer ACT as ONE haar stemrechten verbonden aan de Golden Share (NUNACO) zou kunnen uitoefenen, heeft een steunend lid het recht om in de Algemene Vergadering van ACT as ONE mee te beraadslagen en te stemmen over door RAFCM voorgestelde wijzigingen aan NUNACO.


Het steunend lidmaatschap van ACT as ONE wordt gratis (voordien 10 euro per jaar). Omdat ACT as ONE hierbij de financiële inspanning van de ‘owners’ (de werkelijke leden) niet uit het oog verliest, heeft de raad van bestuur beslist dat zij ter compensatie al minstens de komende twee jaar geen lidgeld van € 10 hoeven te betalen.

Eisn° 1 van ACT as ONE


ACT as ONE eist in naam van alle fans de Golden Share (zeggenschap over NUNACO) op, gelet op het belang van de NUNACO en de bijdrage van de Antwerp-fans in de werking, continuïteit, financiering, en community van de club.


Wij wijzen erop dat het bestuur van RAFC die Golden Share ook beloofd heeft aan de fans, vertegenwoordigd door ACT as ONE, maar dat die belofte is ingetrokken (zie de tijdlijn).
Na de volledige overdracht van de activa (inclusief NUNACO) van de vzw RAFC naar de nv RAFCM en door de vrije overdraagbaarheid van de aandelen van een nv zou zelfs het onderbrengen van de NUNACO in het nieuwe, door het clubbestuur op te richten, ‘overkoepelend supportersorgaan’ nooit de vereiste zekerheid en bescherming kunnen bieden.

Algemene vergadering 5 december

Het steunend lidmaatschap en het voor twee jaar annuleren van de jaarlijkse lidgelden voor de ‘owners’ zijn maar enkele van de agendapunten die aan bod komen tijdens de algemene vergadering van ACT as ONE op maandag 5 december aanstaande.
Houd die avond vrij, we rekenen op jullie massale opkomst!


Meer informatie over de algemene vergadering ontvangen jullie ten laatste op 10 november.

Om de transparantie en de democratische werking van ACT as ONE nogmaals te illustreren, zullen wij tijdens de algemene vergadering ter stemming aan de ‘owners’ voorleggen dat het vanaf de eerstvolgende algemene vergadering van ACT as ONE ná die van 5 december 2016, voor alle ‘owners’ mogelijk moet worden om agendapunten aan te leveren onderwerpen voor de algemene vergaderingen. Hoe dit in zijn werk kan gaan, bespreken we ook op 5 december.

Antwerp in je hart? Beken kleur!

  Leave me blank

Ben je (nog) geen owner, maar ben je begaan met de toekomst van Royal Antwerp Football Club in rood & wit, spelend onder stamnummer 1?

Dan zit er maar 1 ding op: word steunend lid van ACT as ONE!

De toekomst van onze mooie, traditierijke club hangt ervan af!

Om steunend lid te worden volstaat het om je gegevens (naam, adres, telefoonnummer en mailadres) in het formulier hiernaast in te vullen of te mailen naar het alom gekende e-mail adres info@actasone.be.

Ben je ‘owner’?

Help ons ledenaantal te vergroten door je familie, vrienden, kennissen en collega’s te overtuigen steunend lid van ACT as ONE te worden.
De toekomst van onze mooie, traditierijke club hangt ervan af!

Voor de NUNACO écht bij de Antwerp-fans en voor het voortbestaan van ‘onzen’ Antwerp, tekenen wij,

Met rood-witte groet

Het bestuur van ACT as ONE

Straat, nummer, postcode, gemeente
Vul hier de naam in van de owner die jou wil voordragen als steunend lid