Gratis Steunend lid worden

VUL DIT FORMULIER IN

Heb je geen e-mailadres? Vul dan naam.voornaam@bosuil.be in

Name *
Name

Werkelijke leden zijn Antwerp-fans of sympathisanten die 125€ betalen/betaalden om ‘owner’ te worden om op termijn een daadwerkelijke participatie in de aandelen van de club na te streven. Zij genieten alle lidmaatschapsrechten die in de statuten van de vzw ACT as ONE zijn opgenomen.

Toegetreden leden (de steunende leden). Om het ledenaantal en de representativiteit van ACT as ONE te vergroten, maken we het steunend lidmaatschap van ACT as ONE een stuk aantrekkelijker: elke Antwerp-fan kan zich vanaf nu heel eenvoudig via een owner aanmelden en na aanvaarding door de raad van bestuur van ACT as ONE, steunend lid worden.

Een steunend lidmaatschap, wat houdt dat in?

Wanneer ACT as ONE haar stemrechten verbonden aan de Golden Share (NUNACO) zou kunnen uitoefenen, heeft een steunend lid het recht om in de Algemene Vergadering van ACT as ONE mee te beraadslagen en te stemmen over door RAFCM voorgestelde wijzigingen aan NUNACO.
Het steunend lidmaatschap van ACT as ONE wordt gratis (voordien 10 euro per jaar). Omdat ACT as ONE hierbij de financiële inspanning van de ‘owners’ (de werkelijke leden) niet uit het oog verliest, heeft de raad van bestuur beslist dat zij ter compensatie al minstens de komende twee jaar geen lidgeld van € 10 hoeven te betalen.

Eisn° 1 van ACT as ONE
ACT as ONE eist in naam van alle fans de Golden Share (zeggenschap over NUNACO) op, gelet op het belang van de NUNACO en de bijdrage van de Antwerp-fans in de werking, continuïteit, financiering, en community van de club.
Wij wijzen erop dat het bestuur van RAFC die Golden Share ook beloofd heeft aan de fans, vertegenwoordigd door ACT as ONE, maar dat die belofte is ingetrokken (zie de tijdlijn).
Na de volledige overdracht van de activa (inclusief NUNACO) van de vzw RAFC naar de nv RAFCM en door de vrije overdraagbaarheid van de aandelen van een nv zou zelfs het onderbrengen van de NUNACO in het nieuwe, door het clubbestuur op te richten, ‘overkoepelend supportersorgaan’ nooit de vereiste zekerheid en bescherming kunnen bieden.