FAS(C) zocht in 2011 naar oplossingen en kwam zo terecht bij Supporters Direct. Ze mogen zich sinds dan "official member" noemen. Via FAS(C) geniet ook ACT! as 1 van hun steun.

Introductie tot Supporters Direct Europe

Supporters Direct Europe is een organisatie die ijvert voor democratische inspraak van supporters in het beleid van hun sportclubs, voor financieel gezonde clubs en voor solidariteit.

Transient

Anno 2013 worden supporters grotendeels genegeerd wanneer hun club of de sport voor hen nadelige veranderingen ondergaat. Als hun club door een slecht beleid bankroet gaat, blijven ze achter met vele vragen. Nochtans kunnen fans dankzij hun unieke relatie met de club, een positieve invloed hebben op het beleid. Een voetbalclub verdient zijn plaats als pijler in de lokale gemeenschap, op economisch, cultureel en sociaal vlak.

Supporters Direct werd in 2000 gesticht en was toen vooral actief op de Britse eilanden. Sinds 2007 is SD – met steun van de UEFA – ook actief op het Europese continent onder de naam Supporters Direct Europe. Op dit ogenblik steunt, helpt en werkt SD Europe samen met supportersverenigingen uit een twintigtal Europese landen. Supporters Direct onderhandelt met bestuurders van  voetbalclubs en voetbalbonden, met politici en andere belanghebbenden om zijn standpunten te verduidelijken en om deze – indien mogelijk – in de praktijk om te zetten. In 2008 werd – in samenwerking met de UEFA – het rapport ‘What is the Feasibility of a Supporters Direct Europe’ gepubliceerd, waarin de mogelijkheid, de haalbaarheid en de noodzaak van een Supporters Direct Europe werd geschetst. Verder onderzocht Supporters Direct de sociale waarde van het voetbal (rapport: ‘The Social Value of Football’ anno 2010), alsook de verschillende financiële modellen en de voor- en nadelen die elk financieel model met zich meebrengt.

Sinds de oprichting van SD in 2000 werden tal van fans, supportersverenigingen en clubs geholpen. SD raadt supporters sterk aan om zich te verenigen in een democratische, overkoepelende supportersvereniging of ‘supporters trust’. Een dergelijke supportersvereniging geniet steun van zo veel mogelijk supporters van de club. Op deze manier wordt een relevante gesprekspartner gecreëerd voor onderhandelingen met andere  partijen. Supporters Direct stond supportersverenigingen bij in hun zoektocht naar meer  transparantie of op het moment dat zij hun club van de ondergang wilden redden. Dit gebeurt door aandelen te kopen en op deze manier een stem in de bestuurskamer te verkrijgen of door een volledige overname van de club. Er wordt ook actief meegeholpen aan de oprichting van nieuwe, democratisch geleide voetbalclubs in de laagste afdelingen.

Ook in de toekomst zal SD supportersverenigingen blijven helpen en steunen, ongeacht of er financiële of andere problemen zijn. Supporters Direct Europe is dankzij zijn actieve hulp aan supportersverenigingen, de talrijke onderzoeken en gesprekken met bevoegde instanties, dé expert op het gebied van  supportersinspraak. In  die hoedanigheid kan zij voldoende bewijs leveren dat de betrokkenheid van supporters in het beleid van hun club een positieve invloed heeft op het voetbal. Supporters Direct Europe wordt niet alleen geconsulteerd door supporters, maar ook door Europese parlementsleden, de UEFA en clubbestuurders. In België werkt Supporters Direct Europe nauw samen met Eskabee 1935 en Federatie Antwerp Supporters (Clubs) (FAS(C)).

Eskabee 1935 is een supportersvereniging die zijn roots heeft in het teloorgegane KSK Beveren. In  2011 stichtte deze vereniging de voetbalclub Yellow Blue Beveren, de eerste volledig democratisch geleide voetbalclub van België. FAS(C) is de overkoepelende en democratische supportersvereniging van voetbalclub Royal Antwerp FC en vormt een link tussen bestuur en fans. Zowel Eskabee 1935 als FAS(C) werden reeds op een uiterst professionele manier geholpen door Supporters Direct Europe. Deze hulp situeert zich – net als in elk land waar SD Europe actief is – op juridisch, financieel, commercieel, ethisch, structureel en organisatorisch vlak. Beide Belgische verenigingen helpen nu op hun beurt Supporters Direct Europe bij de realisatie van dit belangrijke project.