De ondertekening van de statuten.

Wat is act as one?

De fans van Royal Antwerp Football Club bundelen de krachten in de vzw ACT as ONE om zo participatie aan het bestuur van de club te verwerven en een duurzame toekomst voor Royal Antwerp FC te ontwikkelen en te garanderen.

De vzw is op maandag 24 maart 2014 opgericht door een groep supporters die ernaar streeft om de Antwerp-fans inspraak te geven in het traject van hun club.

WAARVOOR STAAT ACT AS one?

Het Belgische voetbal heeft een enorm probleem: tal van clubs in eerste klasse trekt amper toeschouwers, vele clubs fusioneren om het hoofd boven water te kunnen houden, de tweede klasse is volledig onleefbaar, … Fans herkennen zich niet (meer) in fusieclubs zonder enige traditie, die van naam, eigenaar en clubkleuren veranderen alsof die geen enkele waarde hebben. Om het Belgisch voetbal terug geloofwaardig te maken, is er een dringende behoefte aan traditieclubs met een grote en trouwe aanhang, die zich ervan bewust zijn dat ze nauw betrokken moeten zijn bij de gemeenschap waar ze deel van uitmaken. Het spreekt voor zich dat zo’n club ook voor mogelijke sponsors, investeerders en andere stakeholders heel wat te bieden heeft.

Royal Antwerp FC is zo’n club. Een echte Traditionsverein met een rijke geschiedenis en een grote schare hondstrouwe supporters. ACT as ONE wil meehelpen om deze prachtige club uit te bouwen zodat RAFC de rol kan spelen die het verdient, zowel in het Belgisch voetbal als in de Antwerpse gemeenschap.

 HET DOEL VAN ACT AS ONE

De Antwerp Community Trust heeft als doel de Antwerp-gemeenschap te organiseren en te activeren. Zo wil ze het mogelijk maken dat de supporters via de vzw in de club participeren. In de toekomst moet de stem van de fans het beleid van de club mee bepalen.

De toekomst van Royal Antwerp FC moet (ook) in handen zijn van mensen die werkelijk van de club houden, en de club niet louter als een project beschouwen. Die lokale, door supporters gedragen verankering hoeft investeerders niet af te schrikken; integendeel! 

Hoe ACT as ONE werkt:

Iedereen kan lid worden van de vzw:

 • Voor een éénmalige bijdrage van 135€ ben je owner (eigenaar) in de vzw. Owners hebben stemrecht en nemen dus mee beslissingen. Let op: je dient je jaarlijkse bijdrage van 10€ te voldoen om stemrecht te houden, maar daar krijg je zelf bericht van, de eerste keer zit dat bedrag in die 135€.
 • Starten doe je door lid te worden van de vzw, dat kan via www.actasone.be/lidworden en het formulier in te vullen, nadien stort je de bijdrage.

ACT as ONE moet dus zo veel mogelijk owners hebben. De basis van de vzw moet zo breed mogelijk zijn, want hoe meer leden zich aansluiten, hoe beter onze onderhandelingspositie met de eigenaars van de club.

De raad van bestuur van ACT as ONE beslist nooit zelf over wat er met het geld van de vzw gebeurt. Hiervoor worden alle leden samengeroepen tijdens de (een) Algemene Vergadering.

Als owner beslis je mee over het elan van ACT as ONE. Bij aangelegenheden die samenwerking met RAFC of belanghebbende derden aangaan, zal het bestuur van ACT as ONE dus steeds een Algemene Vergadering samenroepen tijdens dewelke alle owners mee beslissen over de richting die ACT as ONE uitgaat.

WAT IS HET RISICO?

Dat is net het mooie van de zaak, er is geen risico aan verbonden!

Er zijn 2 scenario’s:

 • ACT as ONE slaagt in zijn opzet en participeert mee in (de uitbouw van) de club. Missie geslaagd en iedereen tevreden: de fans zijn door RAFC erkende stakeholders.
 • Als ACT as ONE dit doel niet bereikt, dan wordt de vzw ontbonden, en is ACT as ONE volgens haar statuten verplicht om de lidmaatschapsbijdrage uit het beschikbare actief aan alle owners terug te storten!

WAAROM LID WORDEN?

 • Geen risico aan verbonden, als de VZW wordt ontbonden, dan krijgt iedereen uit het beschikbare actief baar/zijn geld terug!
 • Een unieke kans om de club waar we zo van houden in handen te krijgen.
 • Een transparant project, dat iedereen kan vertrouwen en steunen.
 • Deze kans om de stabiliteit en duurzaamheid van de club te ondersteunen mag je niet missen!
 • Een project voor alle supporters en sympathisanten van Royal Antwerp FC.
 • Met ACT as ONE zullen we ervoor zorgen dat er weer vertrouwen is bij de passieve supporters om zich weer als Antwerp-supporter te ACTiveren!
 • Heb je nog vragen? Kijk eens op de FAQ pagina!